தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

Editorial Board

 

Patrons

செயற்பாலது ஓரும் அறனே; ஒருவற்கு
உயற்பாலது ஓரும் பழி. (குறள்- 40)

N. Darmalingam -D. Pandiammal

 

N. Darmalingam-D. Pandiammal

 

 

Editor-in-Chief

D. Maheswari

D. Maheswari, M.A., M.Phil., SET., B.Litt., D.G.T., (Ph.D).
IJTLLS
Virudhunagar,
Tamil Nadu, India.
Email : maheswari@ijtlls.com
ijtllsetamiljournal@gmail.com

 

Co-Editors’

Dr. N. SulochanaDr. N. Sulochana, M.A., M.A., M.Phil., Ph.D., NET.
Assistant Professor,
Department of Tamil Language and Linguistics,
International Institute of Tamil Studies,
Taramani, Chennai-113,
Tamil Nadu, India.
Email : suloraja64@gmail.com
V.Vimal S.Vimal, M.A. M.Phil., NET., (Ph.D).
Assistant Professor,
Department of Tamil,
The Madura College,
Madurai- 625011,
Tamil Nadu, India.
Email : vimal.vanji2015in@gmail.com

Advisory Editorial Board

Dr. Mohana Dass A/l Ramasamy Dr. Mohana Dass A/l Ramasamy, M.A., Ph.D.
Head of the Department, Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences,
University of Malaya, Malaysia.
Tel: +603-79675629, Fax: +603-79675460.
Email: rmohana_dass@um.edu.my
rmdassa@gmail.com
Dr. Sascha Ebeling Dr. Sascha Ebeling, M.A., Ph.D.,
Associate Professor,
College Senior Adviser in the Humanities,
Chair, Readings in World Literature Collegiate Core Sequence,
Department of South Asian Languages and Civilizations,
Department of Comparative Literature,
The University of Chicago,
1130 East 59th Street, Foster 203, Chicago, IL 60637,
USA.
E-mail: ebeling@uchicago.edu
R. Venkatesh R. Venkatesh,(PLM Leader in FORD, Michigan)
President and Secretary,
Tamil Academy, Canton, Michigan – 48187, America.
E-mail: vradhak1@ford.com
Dr. Sasi Kumar Dr. Sasi Kumar, M.A. Ling., M.A. Tam., M.A. Philosophy., M.Ed., Ph.D.
Teaching Fellow, Asian Languages & Cultures Academic Group,
National Institute of Education,
Nanyang Technological University, Nanyang Walk,
Singapore- 637616.
E-mail: sasikumar.p@nie.edu.sg
Dr. J.B.Prashant More Dr. J.B.Prashant More, M.A., Ph.D.,
Professor of Social Sciences,
Institute of Research in Social Sciences and Humanities,
Inseec, Paris,
France.
E-mail: morejbplee@aol.com
Ms. Punitha Subramaniam Ms. Punitha Subramaniam, B.Sc, M.Ed.,
Headmaster, SJKT LADANG Allagar,
34800 Trong, Perak Malaysia
E-mail:kashnitha@gmail.com
punitha.su@moe.edu.my
Mr. K. Raguparan Mr. K. Raguparan, CTHE (Peradeniya)., B.A., M.Phil.,
Senior LecturerGr.IIin Tamil,
Department of Languages,
Faculty of Arts and Culture,
South Eastern University,
Sri Lanka,
E-mail: kanagasabai.raguparan1@gmail.com
Dr. Boologarambai Dr. Boologarambai, M.A. Tam., M.A. Ling., NET., B.Ed., Ph.D., P.G. Dip. Hindi., P.G. Dip. Lexicography.,
Assistant Professor, Department of Tamil Language and Translation Studies,
(Sangam Literature & Traditional Grammar, Telugu, Hindi & Japanese, Tamil, English)
Dravidian University, Kuppam- 517425,
Andra Pradesh,
India.
E-mail: arpudharambai@gmail.com
Dr. V. Raman Dr. V. Raman, M.A., Ph.D. Tam., M.A., Ph.D. Jmc., DFTech., DLL., DACP., Dip.in.Rus., CCP., CMM., CFA.,
Dean- Department of Visual Communication,
Rathinam Arts and Science College,
Eachanari, Coimbatore,
Tamilnadu- 641021,
India.
E-mail: dean.viscom@rathinamcollege.com
Dr. S. Manimaran Dr. S. Manimaran, M.A., M.Phil., B.Ed., Ph.D.
Associate Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: manimaransvn@gmail.com
Dr. T. K. Vedaraja Dr. T. K. Vedaraja, M.A., Ph.D.
Assistant Professor of English,
Alagappa Govt. Arts College,
Karaikudi, Sivaganga-630003.
Tamil Nadu, India.
E-mail: tkvraja@gmail.com
D. Nagajothi D. Nagajothi,
Research Advisor and Online Content Manager,
International Journal of Tamil Language and Literary Studies,
Tamil Nadu, India.

Associate –Editor

 

M.Vinoth Kumar M.Vinoth Kumar, M.A. Eng., M.A. Ling., M.A. Trans. Studies., M.Phil., SET., (Ph.D).
Head & Assistant Professor, Department of English,
M.S.U.C College,Nagalapuram,Thoothukudi(Dt.)
Tamil Nadu, India.
E-mail: vinothkumar@ijtlls.com
vinoth5082@gmail.com

 

Assistant Editors’

Dr. P. Swathi Dr. P. Swathi, M.A., M.A., M.Phil., NET., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu,India.
Email : pvswathi87@gmail.com
J. B. Sam Selva Kuamr J. B. Sam Selva Kuamr, M.A., M.Phil., NET., (Ph.D).
Assistant Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: sammeera9487@gmail.com
G. Antony Suresh G. Antony Suresh, M.A., M.Phil., NET., C.G.T., (Ph.D).
Assistant Professor, Department of Tamil,
Sadakathullah Appa College,
Palayamkottai, Tirunelveli.
Tamil Nadu, India.
E-mail: surtamil6@gmail.com
S. Ayyanar Mr. S. Ayyanar, M.A., B.Ed., M.Phil., NET., (Ph.D).
Assistant Professor of Tamil,
Bishop Huber College, Trichy-17.
Tamil Nadu, India.
Email : ayyanarbhc@gmail.com
S. Kulandhaivel S. Kulandhaivel, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of English,
Ganesar Arts and Science College, Melasivapuri-622403,
Tamil Nadu, India.
Email : english.kulandhai@gmail.com
B. Senthil Kumar B. Senthil Kumar M.A., M.Phil. (Ph.D).
Assistant Professor, Department of English,
Alagappa Govt. Arts College, Karaikudi, Sivaganga-630003,
Tamil Nadu, India.
E-Mail: skbosssk@gmail.com

A.Angayarkanni A.Angayarkanni, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of English,
St Antony’s College of Arts and Science for Women, Dindigul-624005,
Tamil Nadu, India.
E-mail: aangayarkanni@yahoo.com
R. Ganesh Kumar R. Ganesh Kumar, M.A., M.Phil., B.Ed.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: rgkumar321@gmail.com

Review Members

Dr. S.Nainar,  M.A., M.Phil., Ph.D.,NET.
Associate Professor, Department of Tamil,
Ayya Nadar Janaki Ammal College,
Sivakasi- 626123,
Tamil Nadu, India.
E-mail: su.nainar2015@gmail.com
Dr.N. Rathna Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
The Madura College,
Madurai- 625011,
Tamil Nadu, India.
E-mail: rathnastamil@gmail.com
Dr. K. Sridhar, M.A., M.Phil., Ph.D.,P.G.D.J.M.C.
Assistant Professor, Department of Tamil,
V.H.N.Senthikumara Nadar College,
Virudhunagar-626001.
Tamil Nadu, India.
E-mail: sridhar@vhnsn.edu.in
Dr. A. Parani Rani, M.A., NET., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu, India.
E-mail: paranirani@gmail.com
Dr. S. Shanthi, M.A., M.Phil., NET., SET., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
V.H.N.Senthikumara Nadar College,
Virudhunagar-626001. Tamil Nadu. India.
E-mail: samuelassets@yahoo.co.in
santhi@vhnsnc.edu.in
Dr. V. Prabhavathi, M.A., M.Phil., Ph.D., NET.
Assistant Professor, Department of Tamil,
V.V.Vanniaperumal College for Women,
Virudhunagar-626001. Tamil Nadu.
E-mail: aakashabinakshatra@gmail.com
Dr. N. S. K. Sangeeth Radha, M.A., M.Phil., NET., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
Thiyagarajar College,
Madurai-625009. TamilNadu.
Email : akashbalaa@gmail.com
Dr. L. Jannath, B.Lit., M.A., M.Phil., Ph.D., NET.
Assistant Professor, Department of Tamil,
Senthamarai Arts & Science College,
Vadapalanji, Madurai-21, TamilNadu,India.
Email : jannath.akbarbasha@gmail.com
Dr. T. Parimala, M.A., M.Phil., Ph.D., NET., SET.,
Assistant Professor, Department of Tamil,
Mannar Thirumalai Naickar College,
Madurai-625004. TamilNadu,India.
Email : jeyamadhan05@gmail.com
Dr. Nagendran M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.
Assistant Professor, Department of Tamil,
The Madura College,
Madurai-11. Tamil Nadu. India
Email : nknnagendran@gmail.com
Dr. A. Ananthi, M.A. M.Phil., NET., Ph.D. Assistant Professor, Department of Tamil,
V.V.V.College, Virudhunagar -626001.
Tamil Nadu, India.
ananthiandavar@gmail.com
Dr. L. Felinda, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Head & Department of Tamil,
Einstein College of Arts and Science,
Seethaparpanallur, Tirunelveli -627012.
Tamil Nadu, India.
Email : felindasuresh@gmail.com
Dr. S. Vivega Latha,
Assistant Professor, Department of Tamil,
M.S.U.C College,
Nagalapuram, Thoothukudi(Dt.),
Tamil Nadu, India.
Email : vivega2311@gmail.com
Dr. C. C. Chitra, M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : chithra-1969@yahoo.com
Dr.P.Balamurugan, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : balakani11@gmail.com
Dr. J. Selvamalar, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : j.selvamalarsvn@gmail.com
Ms. R. Arul Subha Mythili, M.A., M.Phil.,
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Dr. J. Thangamariappan, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : thangamariappan110@gmail.com
Dr. K. Madhavarajan, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : k-madhavarajan@rediffmail.com
Dr. S. Latharani, M.A., M.Phil., B.Ed., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : latharani7@gmail.com
Dr. M. Marimuthu, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
Paramakudi Govt. Arts College, Paramakudi- 623701,
Tamil Nadu, India.
Email : Marimuthubst@gmail.com
Dr. R. Ravindran, M.A., M.Phil., Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
K. Ramakrishnan College of Engineering, Trichy-621112.
Tamil Nadu, India.
Email : ravindranba1992@gmail.com
Dr.S. Vidhya, M.A., M.Phil., NET.,Ph.D.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu,India.
Email : velshaa12@gmail.com

Members

Dr. N. Premalatha, M.com., M.Phil., CAIIB., Ph.D., PGDCA.,
Vice-Principal & Associate Professor in Commerce,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: pnarayanaperumal@yahoo.com
V. Vinu Prabha, M.A., M.Phil., NET.,C.G.T.
Assistant Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu, India.
Email : s.rajasekaran21@gmail.com
M. Kiruthiga, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of Tamil,
Mannar Thirumalai Naickar College,
Madurai-625004. TamilNadu, Insia.
Email : mpkiruthiga@gmail.com
S. Rishvana Parveen, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of Tamil,
Mannar Thirumalai Naickar College,
Madurai-625004. TamilNadu,India.
Email : rishvana1471979@gmail.com
Ms. J. Kavitha, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of Tamil,
PSKR Krishnammal College for Women, Coimbature-641004.
Tamil Nadu, India.
Email : kavithamahendiran1973@gmail.com
Dr. M. Vijayashanthi, M.A., M.Phil., SET., Ph.D.
Assistant Professor, Department of History,
Fatima College,
Madurai-18. Tamilnadu,India.
Email : yuvaprasanna82@gmail.com
S. Sabitha Shanmuga Priya, M.A., M.Phil.
Assistant Professor of English,
V.H.N.Senthikumara Nadar College,
Virudhunagar – 626001.
Email : sabithashanmugapriya@gmail.com
A. Gomathi, M.com., M.Phil., PGDCA.
Assistant Professor, Department of Commerce,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : goms1974@rediffmail.com
Ms. T.Jeyappradha, MBA., M.Phil., SET., NET., (Ph.D).
Assistant Professor, Department of MBA,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : jayappratha11@gmail.com
N. Ranjith Kumar, M.A. M.Phil., D.G.T., (Ph.D).
Assistant Professor, Department of Tamil,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
Email : ranjeshkumar1987@gmail.com
A. Thangadurai, M.A., M.Phil., D.C.F.E
Scholar of English Language Teaching,
Madurai-11,
Tamil Nadu, India.
K. Jothi Lakshmi, M.A., M.Phil.
Ph.D Scholar in English,
Alagappa Govt. Arts College, Karaikudi, Sivaganga-630003,
Tamil Nadu, India.
Email : jothienglish76@gmail.com
G. Bala Barathi, M.A., B,Ed., M.Phil.
Ph.D Scholar in English,
Alagappa Govt. Arts College,
Karaikudi, Sivaganga-630003,
Tamil Nadu, India.
Email : gandhiyameenal@gmail.com
M. Karthigai Selvi, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu.
Email : karthigaiselvi@svn.edu.in
R. Dulasi, M.A., M.Phil., (Ph.D).
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu,India.
Email : dulasi83@gmail.com
Dr.C. Chellappan, M.A., M.Phil., Ph.D
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu,India.
Email : chellappan05041981@gmail.com
Mr.R. Malaichamy, M.A., M.Ed.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College,
Madurai-19. Tamil Nadu.
Email : malaimanu00@gmail.com
V.Vasantha kumar, M.A., M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: siprathimej@gmail.com
A.Jegan Paul, M.A., M.Phil.
Assistant Professor, Department of English,
N.M.S.S.Vellaichamy Nadar College, Madurai-19.
Tamil Nadu, India.
E-mail: jeganpaul001@gmail.com
B. Thangamarimuthu, M.A., SET., D.T.Ed., P.G.D.C.A.,
Assistant Professor Department of English,
S. S. Duraichamy Nadar Mariammal College,
Kovilpatti-628501. Tamil Nadu.
Email : goldchangepearl@gmail.com
Mr. U. Santhana Kumar, B.A., M.A., NET.
Assistant Professor Department of English,
MANO Arts & Science College,
Sankarankovil-627756. Tamil Nadu.
Email : usanthanakumar1994@gmil.com
Mr. N.Senthilkumar, M.Sc., B.Ed.
Teacher, Sandaiyur Middle School, Sandaiyur-625703,
T.Kallupatty Union, Peraiyur Taluk, Madurai.
Tamil Nadu, India.
E-mail: Senthil.natarajan2012@gmail.com