தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

வாழ்த்துரை

          தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த திருவள்ளுவர் கல்லூரி நிர்வாகம் முதல்வர் மற்றும் பிற பல்கலைக்கழக மற்றும் கல்லூரித் தமிழ்த்துறைத்தலைவர் தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இப்பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJLTTS) செம்மையாய் செயல்பட்டு, ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்யப்பட்டு மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்தி இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வைச் செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி தமிழர் நாகரிகம் தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள் ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி

-பதிப்புக்குழு

 
 

சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் உச்சபட்ச வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

கொ. அம்பேத்கார்


Lofty Social Ethics Shown in Sangam Literature

k.Ambedhkar

Abstract

The paper traces the lifestyle and the high moral ethics practiced by the people of the Sangam times of Tamil Nadu. The people lived a high life with morale, having conscious and awareness on all sorts of life and life oriented setup. Even the sangam verses glorify the feats of war done by the triunvirs of Tamil Nadu. It also fosters the need of chaste and noblelife. These evidences can be seen in the poems. Hence, the study propagates to unfold the richness of those poems.

Keywords: Lofty, Social Ethics, Sangam Literature

Download PDF

குறள் உணர்த்தும் ஈகை என்னும் வாழ்வியல் நெறி

முனைவர் அல்தாஜ் பேகம்


Charity Instructed as a Norm of Life in Thirukkural

Altaj Begum

Abstract

The purpose of the paper is to bring down the virtues of life from “Thirukkural”. In the Tamil society, Kural leads a great influence in everybody‟s lives. The study focuses on the virtue „Charity‟ as evinced in the “Kural”. Charity is the noble virtue donated by every man of the Tamil society. They give more importance to it. Thiruvalluvar gave more significance to charity. Hence, the paper studies the need and effects of charity.

Keywords: Charity, Norm, Life, Thirukkural

Download PDF

சிலப்பதிகாரத்தில் தமிழரின் மரபுக் கலைகள்

ஆ.ஆன்றோ நிஷாந்தி (முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்)

முனைவர் த. மகிலா ஜெனி (நெறியாளர்)


The Cultural Fine Arts of the Tamils in Silapathikaram

A.Andro Nisanthi
Dr.D. Mahila Jeni

Abstract

The paper traces the cultural arts of the Tamils as depicted in the famous epic Silapathikaram. It shows the artistic trends practiced by the people of the 2nd Century Tamil Nadu. The people lived a tradition of having various types of rituals. In the tradition of them, the Kooothu enacting is the very interesting art in their culture. The article traces the types of it in a brief manner. These are videly seen in the epic. Hence, the deciphers the values of the artistic tradition in the epic.

Keywords: Charity, Norm, Life, Thirukkural

Download PDF

சிலப்பதிகாரத்தில் மனிதநேயம்

அ.ஆன்றோ பிரவீனா


Humanity in Silapathikaram

A. Andro Pravina

Abstract

The paper traces the cultural arts of the Tamils as depicted in the famous epic Silapathikaram. It shows the artistic trends practiced by the people of the 2nd Century Tamil Nadu. The people lived a tradition of having various types of rituals. In the tradition of them, the Kooothu enacting is the very interesting art in their culture. The article traces the types of it in a brief manner. These are videly seen in the epic. Hence, the deciphers the values of the artistic tradition in the epic.

Keywords: Humanity, Tamil Culture, Silapathikaram

Download PDF

திருக்குறளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர்.ஐ.இந்திரா


Thoughts of Life Ethics in Thirikkural

Dr.I. Indira

Abstract

The paper finds out the thoughts of ethical life in the universal diadactic work Thirukkural. The real fact on the work is completely diadactic and is valuable to the people of all ages. The article traces the glimpses of life oriented moral codes in Thirukkural in a brief manner. It focuses on the themes such as love on humanity, education, discipline, hospitality, friendship, indebtedness, charity and other related values in the treatise. These are the very important virtues followed by the Tamil People on the times when Thiruvallluvar wrote the treatise. Its importance is very much noted for the basic virtuous qualitied embedded with the life of the people. Hence, the article deciphers the evidences of culture, tradition and the values through deciphering the moral treatise.

Keywords: Thoughts, Life Ethics, Thirikkural

Download PDF

கோபல்ல கிராமம் நாவல் உணர்த்தும் சமுதாயச் செய்திகள்

முனைவர் பொ. இராமநாதன், இணைப் பேராசிரியர்


Social Matters Instructed in the Novel Gopalla Village

Dr.PRamanathan

Abstract

The paper traces out the social matters as depicted in the novel “Gopalla Village”. First, it details the biography of the Krishna Rajanarayana Perumal and moves to the eliciting of the novel “Gopalla Village”. It tell of te Karisal Land and the Nayak sect life in mst of its parts. The reason behind putting the name „Gopalla Villllage‟ and the origin of the Kammavar sect and other interesting walks of life lived by the people amidst native ethinic people can be seen in the novel. Hence, the article deciphers the facts and matters evinced in the novel.

Keywords: Social Matters, Instructed, Novel, Gopalla Village

Download PDF

திருக்குறள் காட்டும் வாழ்வியலில் விருந்தோம்பல்

முனைவர் ஆ.பா. இராமலெட்சுமி


Hospitality in Life as Shown in Thirukkural

Dr.A.B.. Ramalakshmi

Abstract

The paper tries to bring the sense of hospitality as portrayed in the diadactic treatise “Thirukkural”. The Tamil people have a very strong sense of hospitality in every aspect of life. They give more importance to it at every time of celebration or any cultural or private ritual. They feel it a greatest boon to feed food and to give shelter to the deserved and poor.”Thirukkural” speaks much more of it in one of its chapters. Hence, the article deciphers the facts and matters evinced in the moral treatise

Keywords: Hospitality, Life, Thirukkural

Download PDF

புறநானூற்றில் வளரி

ப. இளங்கோவன்


Valari in Purananooru

B.Elangovan

The paper tries evince about the use of the weapon Valari used in the Sangam times. There are lots of evidences on the use of the very strange and dangerous and potential weapon, like today’s Boomerang utilized by the Tamil warriors. The study gives keen details about the use of weaponry at the Sangam period, size and shape of the Valari, Tamil people and Valari, use of it in war, Valari in “Purananooru”, Training of Valari and Valari at musems. Hence, the article deciphers the facts and matters regarding the glimpses taken from “Purananooru”.

Keywords: Valari, Weapon, Tamil Warriors, Purananooru

Download PDF

சிற்றிலக்கியங்கள்

முனைவர் இரா. உத்தமி


Minor Literary Works

Dr. R.Uttami

The paper tries brings forth the minor literature of the Tamil Literature. First and foremost, the article explains about the meaning of Prabantham and goes on to detail about the time of the period, quality, types and development. The types such as Ula, Anthadi,Kovai, Kalambagam,Thoothu, Sathagam, Pallu, Kuravanchi and Parani are explained with suitable examples. It also quotes the time span where the certain type was famous. Hence, the article make sense of the facts and matters regarding the glimpses taken from the minor literary types.

Keywords: Minor Literary Works, Tamil Literature

Download PDF

குறுந்தொகையில் பெண் புலவர்கள்

ச.உமாதேவி


Women Bards in Kurunthokai

S.Umadevi

The paper brings forth the role of women poets in “Kurunthokai”. The literary collection comes under “ Ettuthokai” which means „good‟ in sense. It is evident that there are 205 poets had written verses in the collection. Out of them, eighteen are women bards. So,it is sublime that women poets had existed at Sangam Period. Women Poets like Avvaiyar, Velliveethiyar, Allur Nanmulaiyar, Kakai Padiniyar, Aathi manthiyar and Okkur Masathiyar are well known poets of that times. Hence, the article make sense of the facts and matters regarding the women bards and bring down their artistic and aesthetic talents through their works.

Keywords: Women, Bards, Kurunthokai, Avvaiyar, Other Poets

Download PDF

நெய்தலில் தலைவியின் இரங்கற் செய்திகள்

முனைவர்.இரா.உமாதேவி


The Mourning of the Beloved in Neithal (Sea) Land

Dr.R.Umadevi

The purpose of the article is to give out the details of the state of mourning of the beloved (Thalaivi) for her husband (Thalaivan) in the sea oriented land (Neithal). The coastal area of the Sangam Age is described a challenging one. The man of the family oars into the sea for livelihood. The beloved of the lover feels agitated and crumbs to mourning for the safe return of the husband. These glimpses can be seen in the verses of the Sangam poetry. Hence, the paper tries to unfold the messages regarding the topic.

Keywords: Mourning, Beloved, Neithal (Sea) Land

Download PDF

வாழும் போதும்… வாழ்க்கைக்குப் பிறகும்…

முனைவர் இரா. ஏஞ்சல்


While Living... After Living...

Dr.R.Umadevi

The paper scrutinies about the virtues to be followed while living and the outcomes after our living in this article. Life is a precious one to live with perfection. Virtues help to lead a good life. There are some works in Tamil Literature such as “Kondraivendan”, “Aathichudi”, “Moothurai”, “Nalvali” deals and teaches moral virtues to lead happy and glorious life. Hence, the article traces the facts and matters regarding the values and the virtues foster ethical life.

Keywords: While and After Living, Kondraivendan, Aathichudi, Moothurai, Nalvali ,

Download PDF

சிறுபஞ்சமூலம் காட்டும் பெண்ணியல்புகள்

முனைவர். பெ. கண்மணி


Qualities of Women from Sirupanchamoolam

Dr.P. Kanmani

The paper deals about the qualities of women in the work “Sirupanchamoolam”. It describes about the facts that qualifies the quality of woman. Woman is the central core of Tamil life. Women are often given very high status. In all of the ancient Tamil literary works, woman are shown in a best and befitting manner. The paper evinces about the five who saves woman, women ethics, chaste women, awareness of woman, evil woman, family woman and those who want to be intelligent. Hence, the article outshows the facts regarding the values and the virtues for woman to foster ethical life.

Keywords: Qualities, Women, Sirupanchamoolam, Virtue

Download PDF

வள்ளுவம் ஒலிக்கும் வேளாண் குரல்கள்

முனைவர் ச.கந்தன்


Agricultural Voices from Valluvam

Dr.S.Kanthan

The article deals with the agricultural importance as prescribed in the universal work “Thirukkural”. It explains what is agriculture and what is its need to evince the vitalness of agriculture. The importance of rain and its associateness with agriculture as voiced in the Kural is detailed for understanding. Rain and ritual for it, the quality of land and agriculture are widely spoken by Valluvar in his diadactic work. Those facts are put forth to tell the importance of agriculture in this paper. Hence, the article gives out the facts regarding agriculture from “Thirukkural”.

Keywords: Agriculture, Voices, Thiruvalluvar, Valluvam

Download PDF

மருத நிலத்தில் கொடிகள்

ரா.கமலா


Climbers in the Marutham Land

R.Kamala

The article deciphers about the climbers seen in the Sangam times through the literary evidences. Many of the climbers existed are very sparse to see now but some of them are seen today also. Pakanrai, Pirappam, Aambal and Adumpankodi are very noted type of climbers seen on the Sangam times and are seen in the literary works. Many climbers are also there. To know about them is the need of the time and the article do it in action in the forthcoming research article. Hence, the article gives out the facts regarding the climbers from “Akananooru”, Inkurunooru” and “Purananooru”.

Keywords: Climbers, Marutham Land, Pakanrai, Pirappam, Aambal, Adumpankodi

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறி

துரை.கருணாகரன்


The Ethics of Life as Shown by Tamil Literature

Mr. Durai Karunakaran

The article favours to note down the ethics of Tamil life from the evident literary sources. The culture af the Tamils are reflected and preserved in the literary works for many thousand years. The moral ethics followed by them are really a deal of perseverance and discipline and sagacity, which are lucidly seen in the literary works without any sort of bias or exaggeration. Friendship, chastity, morale, Discipline at Sangam times, social life, moral life in “Pattinapalai”, Universal laws, “Perunkathai”, moral in “Thembavani”, Kambar’s Moral ethics are shown explicitly in the paper. Hence, the article gives out the facts from various literary sources.

Keywords: Ethics, Life, Shown, Tamil Literature

Download PDF

திருக்குறள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

முனைவர்.மா.கலாமணி


Social Civil Guidance by Thirukkural

Dr.M.Kalamani

The article tries to bring down the guidances of “Thirukkural” on civil life. It is very important to live joyous to keep life with ethical codes. “Thirukkural is a ever ending source of diadactic ideas and facts. It is a great boon to have closely studying the virtues enunciated by the classical moral treatise. Hence, the article traces the virtues of life in an integrated manner.

Keywords: Social, Civil Guidance, Thirukkural

Download PDF

பண்டைய கால விளையாட்டும் அதன் பயன்களும்

சு. கலைவாணி


Sport of the Ancient Times and its Uses

S.Kalaivani

The article tries to elicit the sports practices in vogue at the ancient times in Tamil Nadu. Sport is an integral part of the Tamils. They give more awareness to it. Many of the sports are very useful to maintain physical health and mental strength. So, the Tamils followed the sporting habit in their lives. Many of the traditional sports and games are highly interesting but nowadays our children are lokking like the withered petals instead of being a blooming blossom. The main purpose of the article is to bring down to notice about the sports and games. This will enable the elders to insist them to rely on it. Hence, the article traces the different typed of sports and games.

Keywords: Sports, Games, Ancient Times, Uses

Download PDF

இலக்கணங்களில் பழமொழிகளின் ஆளுமை

ஜோ.கிங்ஸ்லி


The Influence of Proverbs in Grammar

J.Kingsly

The article tries to explain the influence of proverbs in grammar. The rhyme, metaphor, simile, and other aspects of figures of speech in Tamil grammar has deep influence from the proverbs. The purpose of the article is to find out the glimpses with suitable evidences. “Yapparunkalam” and “Tolkappiam” written by Tolkapppiar elicits lots of authentic quotes about such influences. Hence, the article traces the different typed of sports and games.

Keywords: Influence, Proverbs, Grammar, Tolkappiam, Tolkapppiar

Download PDF

தொல்காப்பியம் காட்டும் அகவாழ்வு

அ. கிறிஸ்டியானா


Civil Life in Tholkappiam

Ms. Christiana

The research article tries to decipher the meaning of „Akam‟, domestic life which involves family, love, philanthrophy, fame etc. It gives examples from the poet Nachnarkuiniar. Then, it also deals with‟Puram‟ which focuses mainly with war and feats. In the same manner, it also gives out examples from “Tholkappiam”. It tells of the structures and the archetypal meanings of the civil life through the evident sources. Hence, the article esemplasts the meaning of the proposed theme.

Keywords: Civil, Life, Tholkappiam

Download PDF

அற இலக்கியங்களில் ஒழுக்கமுடைமை

முனைவர் டே. கிறிஸ்துமணி


Moralhood in Diadactic Literary Works

Dr. D.Christhumani

The research article focuses on the diadactic literatures and their insistence on moralhood. After the Sangam period, the formulating of “Pathnenkeelkanaku” books, mainly deals with diadactic literature. They are namely “ Thirukkural”, “ Naladiar”, “Palamozhi Nanooru”, “ Inna Narpathu”, “Iniyavai Narpathu”, “ Nanmanikadigai”, “ Thrikadugam”, “ Sirpanchamoolam”, “Elathi”, “Muthumozhikanchi” and “ Aacharakoovai”. They deliver diadactic messages which favour life in a bestowed manner. Hence, the article encompasses the ideas from them.

Keywords: Moralhood, Diadactic, Literary Works

Download PDF

புறநானூற்றில் வாழ்வியல் அறநெறிகள்

ரா.சங்கரி


Life Oriented Morals in Purananooru

R. Sankari

The research article focuses on the Sangam age, the Golden age of the Tamils. The age is noted for the ethical way of living with great awareness. One of the valuable literary work is the “Purananooru”. It deals with the feats of the Tamil Triumvirate but in in notion it delivers the ethical code of life at every point. It speaks of hospitality, politics, revering the learned and so on. Hence, the article traces such elements in the verses of “Purananooru”.

Keywords: Life, Orientation, Morals, Purananooru

Download PDF

நாட்டார் கதைக்குடும்பம்

முனைவர் கு.சண்முகப்பிரியா


Classification of Nattar (County) Tales

Dr.G.Shanmugapriya

The research paper targets to evince the classification of the Nattar (county) tales. Of Tamil nadu. The classification of them is very vital because to identify the similar types in the tales. For eg. “Cindrella” is a western tale tales around the crudeness of the stepmother. Likewise in Tamilnadu there are many tales are regarding to the cruelness of stepmothers. These are the very important need to classify these gentes. Hence, the research article traces such evidences to classify the genre family.

Keywords: Classification, Genre, Nattar (County), Tales

Download PDF

திணைமாலை நூற்றைம்பதில் தமிழர் பண்பாடு

செ. சந்திரன்


Tamil Culture in Thinaimalai Nootriaimbathu

S.Chandran

The research article tries get hold of Tamil secularism and culture in the work “Thinaimalai Nootriaimbathu”. The culture of the people is seen highly developed and seems lofty in all manners. It is seen in the verses of the work. It shows the dignified life of the Tamil people in the case of divinity, chastity, omens, heaven sport, food and other sorts of morale. Hence, the article brings forth the culture shown in the ethics of “Thinaimalai Nootriaimbathu”.

Keywords: Tamil, Culture, Thinaimalai Nootriaimbathu

Download PDF

கொற்கை நாவல் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

கோ.சந்திரா


Life Ethics shown in the Novel Korkai

G. Chandra

The research article tries to unfold the life style of the Parathavars of the Korkai region of Tamil Nadu. Their simple lifestyle, challenging life, perseverance, dignity is shown in the novel “Korkai”. The age old novel life of the Parathavars are clearly depicted in the novel by the writer with possible evidences. They are not exaggerations but a realm of facts in undercover for a long time. Hence, the article brings forth the culture shown in the novel “Korkai”.

Keywords: Life, Ethics, Novel Korkai

Download PDF

சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் சிந்தனைகள்

முனைவர். செ. சமாதான சரோசாதேவி


Psychological Thoughts in Sangam Literature

Dr.S. Samathana Sarosa Devi

The research article stances to bring down the psychological applications on Sangam Literature. Today, psychological applications are viable in all sorts of disciplines to understand the nature of the discipline and the causes and effects. Literature is the reflection of the psyche. So, it is pertinent to identify the literary works in the scale of psychology. It would favour to understand the source in full for the benefit of the society. The present article tries to unleash the elements of Sangam Literature through psychology. The article explains about the meaning of psychology, body, mind and soul and the emotional settings that man and woman are withstanding. Consequently, the article brings forth the thoughts of Sangam Literature in the light of psychology.

Keywords: Psychological, Thoughts, Sangam Literature

Download PDF

திருவள்ளுவர் வகுத்த வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

கு.செ.சரஸ்வதி, ச.ம.மாசிலாமணி


Life Ethics Devised by Thiruvalluvar

G.S Saraswathi, S.M.Masilamani

The research paper delves deep on the life ethics devised by Thiruvalluvar. He is a universal poet for all ages. He had encoded supreme ideas on the way of living hygienic life with lofty moral codes. His novelty in the brevity of wit and eliciting the noble path of life seems that the culture he lived is a highly benevolent one. It makes clear of the moral ethics, humanity and charity in all of its phases because it propels life is the basic truth. Consequently, the piece of writing brings forth the opinions of choosen couplets from “Thirukkural”.

Keywords: Life, Ethics, Thiruvalluvar

Download PDF

நவீன கல்வி வளர்ச்சிக்கு பதிணென்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் ஆற்றிய பங்கு

சி.சுகந்தி


The Development Rendered by Pathinenkelkanakku Collection for Modern Education

C.Suganthi

The research paper plans to render the role of “Pathinenkelkanakku” collection of books in developing the modern education. Tamil culture is a very systematic and noble one developed many thousand years back. It has fine treatises on all walks of life and have the capability of guiding anyone into a noble one. “Pathinenkelkanakku” is a collection of books chiefly deals with the ideologies of education. In the present day crisis, in developing the juveniles the core ideas from them will help amply to over come the crisis. Consequently, the ideas from the collection will aid the need of the society.

Keywords: Development, Rendered, Pathinenkelkanakku, Modern Education

Download PDF

புதுக்கவிதைகளில் பெண் கவிஞர்களின் பெண்ணிய கருத்தாக்கங்கள்

சு.செல்லம்மாள்


Feministic Ideology of the Women Writers in Modern Poetry

S. Chellammal

The research paper elucidates the feministic ideas in the modern poetry of the era. They putforth the reality in their poems to the audience. Every question or idea posed by them are really arational lance on the dominating or subjugating medium. Their poems are packed up with a feministic charge that can provoke a bid wave amidst the womwn gender and can make them as individuals apart and to overcome patriarchal stereotypes. Subsequently, the ideas from the collection of works like “Ambi”, “Anathikalam”, “Karuvarai Vasanai”, “Neerilayum Mugam”, “Oru Malayum Yunoru Malayum” will aid us to understand the ideas and stand of the modern women writers.

Keywords: Feminism, Ideology, Tamil Women Writers, Modern Poetry

Download PDF

கருத்தும் கருப்பொருளும்

முனைவர் இரா. டயானா கிறிஸ்டி


Opinion and Karupporul of Tholkappiam

Dr.R. Diana Christy

The paper tries to evince the part Karupporul from “Tholkappiam” to know about the life related matters in Tamil Culture. It deals with the deity, food products, fauna, flora, trees and plants, parai and musical Instruments of the Tamil culture. They are related to the lifestyle of the people of the ancient times. It seems the people lived a close life with nature. Hence, the life of the people will help the people of the modern times to lead a good life without any contradictions.

Keywords: Opinion, Karupporul, Tholkappiam, Lifestyle, Tamil Culture

Download PDF

பண்டைத் தமிழர்கள் கண்ட பயிற்று முறைகள்

முனைவர் த. தமிழ்ச்செல்வன்


Pedagogy Found by the Ancient Tamil Scholars

Dr.T. Tamil Selvan

The research paper elucidates the ancient pedagogic methods formulated ny the ancient Tamil scholars. The scholars of the Tamil culture were highly learned and objective based in every of their finding. Those treatises on education speaks of the types of teaching, lecturing, testing and other forms of educational techniques. The present paper fosters to bring forth the ideas od educational policies and methods from the Tamil sources. Subsequently, the ideas from them will help to solve the current problems in education.

Keywords: Pedagogy, Invent, Ancient Tamil Scholars

Download PDF

பட்டுக்கோட்டையார் பாடல்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

உ.ச.எ.தமிழரசன்


Social Life Ethics in the Songs of Pattukottai Kalyanasundaram

U.C.E. Tamilarasan

The research paper tries to pen down the social ethics and rational ideas evinced by the poet Pattukottai Kalyanasundaram. He is one of the poetic luminary of the 20th Century Tamil Poetic scenario and cine field. His songs are noted for his rational and logical ideologies. His songs had done many reformations in the society when it was taken to the cine field. He is a proponent of socialist ideology, non superstious concern and unity and all of these are vastly seen in all of his poems. Consequently, the ideas from his poetic works will help us to know the sense of the poet.

Keywords: Social Life, Ethics, Songs, Pattukottai Kalyanasundaram

Download PDF

இருமுகமும் இருவரமும்

முனைவர் முருகு தயாநிதி


Duo Faces and Duo Boon

Dr. Dhayanithi

The research paper clarifies about the dual face and the dual boon asked by Kaikeyi, the consort of the famed king Dhasaratha of the “Ramayana”. The couple are a very lovable and sagacious one but at the circumstance of Dhasaratha’s plan to inherit his first son Rama, Kaikei’s was tricked by Kooni to inherit Bharatha on the throne. This leads to use the boon asked by Kaikeyi at the time of war and shattered the life of all. It becomes clear that fate is more powerful and it dominates everything is seen lucidly in the epic. Consequently, the ideas from “Ramayana” will help to know the life, will and the domination of fate.

Keywords: Duo faces, Duo Boon, Ramayana

Download PDF

கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத்தின் சமூகச் சிந்தனைகள்

தஸ்லிம்காஜா


The Noble Quaid-E-Millath and his Socialist Thoughts

Thaslim Kaja

The paper tries to give write up on the life of Quaid-E-Millath and his socialist thoughts through the lens of his patriotic fervour, discipline, rationalism and religious faith. He is righteous man of the Tamil origin, followed the noble Islam religion. He was respected by all and a gracious soul who sagaciously dedicated his life for the Indian people. While at the time of partition of India and Pakistan, he supported India and came out of the company of the separationists. Consequently, he became a noble icon amidst the global arena. These traits of him induced the study to know much more about him. Hence, his life will help us to know the realms and virtues of life in the modern times.

Keywords: Noble, Quaid-E-Millath, Socialist Thoughts

Download PDF

சுந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரங்களில் பண்கள்

நந்தகுமார் சஞ்ஜீவன்


Music in the Devarams of Sundaramoorthy Swamigal

Nandha Kumar Sanjeevan

The paper tries to give details of the genre style used by Sundarar in his “Devaram”. It is really peculiar that he had followed a equisite model of musical note in all of his verses. Tamil language is considered for its musical quality and most of the Tamil people feel medicinal qualities in the rhyme and rhythm of Sundarar’s “Devaram”. The present paper tries to put forth the genre quality, places where he sang the verses and minute technical details of music in “Devaram”. Hence, the paper will help us to know the musical function.

Keywords: Music, Devarams, Sundaramoorthy Swamigal

Download PDF

சுந்தரமூர்த்திநாயனார் தேவாரங்களில் இசைக்கருவிகள்

பரமேஸ்வரி கணேசகம்பர்


Musical Instruments in Sundaramoorthi Nayanar’s Devaram

Parameswari Kanesa Kambar

The paper tries to give ample details of the musical instruments used in the songs of Sundara moorthy Nayanar. The present paper tries to put forth the types of musical instruments in the time of use at the time“Devaram” songs were written. It also deciphers the musical instruments of the Saive tradition of Hindu culture. Musical instruments like Veena, Kokkarai, Kodukotti, Thunthubi, Kudamuzha, Yal are spoken in the “Devaram” which are used in dedication of music to the Lord Shiva. Hence, the paper will help us to know the musical tools in the “Devaram” times.

Keywords: Sundaramoorthi Nayanar, Devaram, Musical Instruments, Veena, Yal

Download PDF

தமிழர் தம் மெய்யியலும் வாழ்வியலும்

முனைவர் சு. பாபு, முனைவர் சு. கலைவாணி


Meyiyal and Lifestyle of Tamils

Dr.S. Babu - Dr.S. Kalaivani

The paper tries to elicit the life oriented ethics and the life style of the Tamil people. The culture of the people have been evolved after many pragmatic changes. The people also adopt themselves to the existing set up to uplift them. It seems they lived optimistic in all phases. The basics of life are decoded in this paper. Hence, the paper will lend a hand to know the musical life basics followed by the Tamil People.

Keywords: Meyiyal, Lifestyle, Tamils

Download PDF

ஒளவையார் பாடல்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் சு. பாஸ்கர்


Life Acquainted Ethics in the Verses of Avvaiyar

Dr.S. Baskar

The research paper tries to bring down the ethics spoken in the songs of Avvaiyar. Abolishing partiality, humanity, friendship with the good, the power of the tender words, earning and expense, goriness of poverty, instability of wealth, glory of the learned and unity in diversity are the themes widely seen in the verses of Avvaiyar. “Moothurai” and “Nalvali” are the works chosen to bring down the themes aforesaid. Those verses are the cascade of philosophical facts and will be useful for ever. Hence, the paper will aid to know the life acquainted ethics from the works of Avvaiyar.

Keywords: Life, Ethics, Verses, Avvaiyar Moothurai, Nalvali

Download PDF

நாட்டுப்புற வழக்காறுகளில் காணலாகும் சிறுதெய்வங்களின் வகைப்பாடு

ச.பாக்கியலெட்சுமி


Classification of the Deities in the Folk Tradition

S. Bhagiyalakshmi

The research paper tries to tell about the origin of the deities in the Tamil tradition. The classification of those deities are done rationally and the deities such as deities of creed, clan, village, patrol and other sorts of deities are explained in detail. Hence, the paper will aid to be acquainted with the life familiar amidst the deities of the Tamil tradition.

Keywords: Classification, Deities, Tamils, Folk Tradition

Download PDF

திரிசடை போற்றிய அறம்

ந.மாரீசன், கலாகோபி.க.


Moral Code of Thirisada

N. Mareesan,K.Kala Gopi

The research paper tries to tell about the moral code followed by Thirisadai, an asura woman and the daughter of Vibishana, the younger brother of the great Asura King Ravana. “Kamba Ramayana” is an epic of Tamil Nadu which tells of the story of Rama and sita. When Sita was as the hostage of Ravana at the Asokavana of Lanka, Thirisadai was deputed as the maid to help her. Even she an asura woman, she gave confidance and render moral support to Sita. These evidences are seen in the “Kamba Ramayana”. Hence, the paper proposes to trace down the details related to the moral ethics of Thirisadai

Keywords: Morale, Thirisadai, Sita, Ramayana

Download PDF

தமிழில் ஊடோடிய இலத்தின் அமெரிக்கத் திறனாய்வும் தொன்மமும்

பி. மைக்கேல் சைனி


Latin-American Magical Realism in Tami

B. Michael Shini

The research paper tries to inform about the introduction of new genre Magical Realism, a Western genre, mostly Latin-American of origin in the Tamil Literary Tradition. Basically, at the present times Magical realism is considered the interesting one to consider and many of the works filled with the theme of it are highly successful. Hence, the paper proposes to trace down the details related to magical realism and its employment in the Tamil Literary arena

Keywords: Latin-American, Magical Realism, Tamil Literature

Download PDF

தனுஷ்கோடி ராமசாமி படைப்பில் தீண்டாமை உணர்வு

முனைவர் ஆ. மெர்சி ஆஞ்சலா


The Sense of Untouchability in the Works of Thanuskodi Ramasamy

Dr.A. Mercy Angelo

The article tries to do a close study on the shades of untouchability in the works of the eminent writer Thanuskodi Ramasamy. The paper evinces the meaning of human rights, untouchability in comparision with the short story Suthantira Sirayile. The pain of affiliation to the social vice, untouchability is keenly shown in the story becomes the need of the hour to get hold of secularism. The writer is keen enough to bring such vices through pathos in his story. Hence, the article brings forth the sense of untouchability in the story.

Keywords: Sense, Untouchability, Thanuskodi Ramasamy, Suthantira Sirayile

Download PDF

இன்றைய கல்வி முறையிலுள்ள சவால்களும் தீர்வுகளும்

முனைவர். செ.வில்சன்


Challenges and Solutions in Today’s Educational Pedagogy

Dr.S. Wilson.

The significance of the article is to do a close study on the present state of challenges and solutions in educational pedagogy of the current situation. The modern era is highly valuable and murky in its dimension due to the increase of juveniles. It becomes hard to improve them in the face of digital era. Day- by-day the values of education gets low, so there is an immanent need to face those challenges and to bring solutions to overcome those obstacles. Hence, the article brings forth the ideas related to educational pedagogy.

Keywords: Challenges, Solutions, Education, Pedagogy

Download PDF

குறுந்தொகையில் நீர்

மோ. விஜய்


Water in Kurunthokai

M.Vijay

The implication of the article is to do a close study on the presence of water in the work “Kuruntokai”. Tamil culture gives more importance to water and insists there is no life without water, mentioned in the “Thirukkural”. The work taken for analysis belongs to the Sangam Age. It is the Golden Age of the Tamils. The people of that time gave more importance to preserve water and nature to live a peaceful life. Lots of evidences are seen in th work. Hence, the article brings forth the ideas related to water in the chosen work.

Keywords: Water, Kurunthokai, Life, Agriculture

Download PDF

பாலைத்திணைப் பாடல்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

முனைவர் பா.வைடூரியம்மாள்


The Norms of Life Enunciated in the Songs of Palai (Desert) Land

Dr.P. Vaidooriammal

The inference of the article is to do a secure study on the life oriented norms in the songs sung in the Palai Land, a land area of sand and bushes, simply a parched land. There are lots of songs seen in the Tamil culture on the life style and the basics of the Palai people. The paper describes about the Palai land, Marriage Customs, Hospitality, Celebration, Valour, Fate, Sorcery, Stonehenge Erection and other related details. Hence, the article brings forth the details related to the desert land of Tamil Nadu.

Keywords: Norms, Life, Songs, Palai (Desert) Land

Download PDF

மலைபடுகடாம் காட்டும் மக்களின் வாழ்வியல்

முனைவர பெ. ஜெயமாரி


People’s Life in Malaipadukadam

Dr.P. Jeyamari

The purpose of the article is to decode the life of people as depicted in “Malaipadukadam”. The book is one of the book in the “Pattupattu” collection. The depiction of musical instruments, infrastructure of Moothur, hospitality and other sorts of common life are explained from the taken source. Hence, the article favours to decode the like related messages from the Tamil culture.

Keywords: People, Life, Malaipadukadam, amil culture

Download PDF

Status of Women in Tamil Society under the Cholas

Dr. S. Anusuya


Amid the time of the incomparable Chola lords, women were given equivalent significance. Engraving and scholarly works demonstrate that women were offered opportunity to do anything in the general public. Women were put under no limitations in their public activity and exercises, however unobtrusiveness was considered the most elevated among their graces. The engravings give numerous instances of women of the high societies owning property in their own and discarding it as they picked. The impact applied by a portion of the princess of the Chola illustrious family on the open strategy of decision rulers has just been taken note. Be that as it may, in the event of standard women, the work of female work in the less talented occupation was maybe very as normal.

Keywords: Status, Women, Tamil Society, Cholas

Download PDF

A Rare Form of Maartanda-Bhairava- A Probe into Stylistic Evolution

Dr.A.Karkuzhali


A syncretic picture which happens over and over among the education and archeological confirmations, is the type of Martanda-bhairava, for example Surya and Siva. It is intriguing to take note of that the relationship of Visnu (initially an Aditya) and Surya is famous, yet that of Surya and Siva is relatively uncommon. There are even some archeological remains which particularly demonstrate the composite portrayal of Brahma, Siva and Surya. The present studt reveals some facts about the concerned theme.

Keywords: Rare Form, Maartanda-Bhairava, Stylistic Evolution

Download PDF

The Ethical Standards for the Teaching Profession for a Constructivist Teacher

Dr. C. Muralikumaran


Constructivism is a generally ongoing point of view in epistemology that sees the majority of our experience. In this way, our insight does not really mirror any outer or " information as "developed" in that it is dependent upon show, human discernment and social otherworldly" substances. In this data age, instructor's job has changed from information disseminator to tutor. Understudies are currently not expected to be inactive in the homeroom rather they are relied upon to be dynamic, members and makers of learning. Thusly, the educators are relied upon to be completely furnished with substance information as well as with moral gauges to manage students. In this specific circumstance, this paper examined about the moral guidelines for instructing that is a constructivist in way to deal with learning in the study hall and furthermore out of study hall. Likewise clarifies about certain procedures for educating perfection.

Keywords: Ethical Standards, Teaching Profession, Constructivist Teacher

Download PDF

A Study on Dheiva Pulavar Views in Functions of Business Management

Dr.R.Sakthivel


The essential goal of considering the board is to pick up learning about how to oversee associations in order to enhance the accomplishment of their destinations, and to spread this information, different administration hypotheses and standards have been created. Indian directors have explicit motivations to be disappointed with the hypotheses created in modernly propelled nations and are followed in India setting. This situation is deplorable since this present reality is a definitive research center for the social researchers. On the off chance that terrible hypotheses are made that don't work the hole among hypothesis and practice is augmented. Along these lines, it is essential to recognize the reasons why hypotheses don't work practically speaking. Notwithstanding, chiefs, while putting the board standards into training, should stay aware of Dheiva Pulavar Thiruvalluvar‘s ”Thirukkural” will be useful in getting good results in the Functions of Business Management.

Keywords: Study, Dheiva Pulavar Thiruvalluvar, Functions, Business Management

Download PDF