தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

Volume-2, March 2020 Special Issue-4,Vol-1

Articles-1-44

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS); தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியை செய்து வருகின்றது. “இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்” என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த திருவள்ளுவர் கல்லூரி நிர்வாகம், முதல்வர், மற்றும்; தமிழ்த்துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இத்தேசியக் கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வை செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி.

பதிப்புக்குழு


 

தேரையரும் சித்தமருத்துவமும்

அஞ்சுகம்


Theriyar and Siddha Medicine

Anjugam

Abstract

Theriyar is one of the eighteen Siddhas. They are known for their medical expertise. Theriyar is a very eminent one for his intelligence. His approach is always analytical and diagnostic. His tactical method of taking out the toad (Therai) from the king’s ear by using the natural technique by splashing water near the ear shows his natural instinct in the use of medical practices. His name etymologically got evolved from the term ‘Therai’ and he has been called as Theraiyar for getting victor on the deadly pursuit. Hence, the article traces the sayings of Theriyar from his Siddha medical sources.

Keywords:Theriyar, Siddha Medicine.

Download PDF

சங்ககால இலக்கியத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ந.சொ.அபிதா


Medical Treatment in Sangam Era Literature

S.Abitha

Abstract

Sangam era is a marvelous period of the classical Tamil people. They live a happy and hygienic life with proper way of living. When disease exists they find the root cause and solved it. So, this article finds the medical methods in Sangam time.

Keywords:Medical Treatment, Sangam Literature.

Download PDF

வள்ளுவர் உணர்த்தும் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் க.அழகர்


Medical Practices Instructed by Valluvar

K.Alagar

Abstract

Valluvar is a famous saint of Tamil Nadu who lived before Two thousand years ago. His couplets are very informative and convincing in every walk of life. He has evinced medical details also. Hence, this article decodes the medicine and its related themes in Kural.

Keywords:Valluvar, Medical Practices.

Download PDF

தொல்காப்பியத்தில் மருத்துவக்கலை

மு.அழகுராணி


The Art of Medicine in “Tholkappiyam”

M.Alagurani

Abstract

‘Tholkappiyam’ is a source of language and its functions with close ideas to life. It has medical facts also. They give us ample details of the medical treatment and its properties. So, this article focuses to decode them.

Keywords:Art of Medicine, Tholkappiyam.

Download PDF

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் ஜெ.அனுஷா ரெஜி


Medical Thoughts in the “Pathinenkeelkanaku”

J.Anusa Reji

Abstract

“Pathinenkeelkanaku” has wide ideas on medical practices in Tamil culture and Tradition. This collection has good source of medical diagnosis on the ancient times. So, the article traces the medical related news in the collection.

Keywords:Pathinenkeelkanaku, Medical Thought.

Download PDF

திருவிவிலியத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

தா.ஆரோக்கியதாஸ்


Medical Ideas in the Holy Bible

D.Arockiadoss

Abstract

The Holy Bible is a golden treasure of medical facts. In many chapters, there are valuable medical ideas and Treatment methods. They are mainly done by the prophets of the Hebrews and Jesus Christ. Therefore, the article gathers the medical ideas.

Keywords:Medical Ideas, Holy Bible.

Download PDF

மருந்துபெயரில் அமைந்தநீதி இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் மருத்துவம்

இரா.ஆன்றோபியோஎழில்


Ethical Literature that Holds Medical Names and Instruction of Life Medicine

R.Andro pio elil

Abstract

In Tamil Nadu, many ethical literary works gives us a lot of instruction on life medicine, its medical properties and their curing effects. So, the article decodes the related ideas from the chosen works.

Keywords:Ethical Literature, Medical Names, Life Medicine.

Download PDF

இலக்கியத்தில் பனைமரமும் மருத்துவமும்

தோ.ஜே.ஆஷா டாலின்


Palm Tree and Medical Treatment in Medicine

J.Aahatalin

Abstract

In the trees of Tamil Nadu, palm trees place a high regard in folk medicine and spiritual practices. All palm products are useful and much medical properties are found in it. So, the paper unfolds the medical methods related to Palm Trees found in literature.

Keywords:Palm Tree, Medical Treatment, Medicine.

Download PDF

திருமந்திரத்தில் மருத்துவம்

முனைவர் இரா.இந்துபாலா


Medical Diagnosis in “Thirumanthiram”

R.Indubala

Abstract

“Thirumanthiram” is a valuable treatise that evince about medical treatment and diagnostic methods. It is a full of medical ideology that help an individual to keep the body healthy to finds the ideas related to it.

Keywords:Thirumanthiram, Medical Diagnosis.

Download PDF

சங்க இலக்கியத்தில் சடங்குமருத்துவம்

முனைவர் கோ.இராஜேஷ்வரி


Ritual Treatment in Sangam Literature

K.Rajeshwari

Abstract

Rituals era common in Tamil culture. It is believed by the Tamils that it can cure some epidemic diseases. They do it every year to evade diseases. The paper is an aim to find the ritual practices that holds medical facts.

Keywords:Ritual Treatment, Sangam Literature.

Download PDF

விவேகசிந்தாமணியும் மருத்துவமும்

முனைவர் ந.உமாதேவி


Medical Diagnosis and Viragachinthamani

N.Umadevi

Abstract

“Vivegachinthamani” is a book of ethical truths. It has lots of ideas on medical diagnosis and curing methods. The medical methods are resourceful in the medical insights. So, the article delineates the medical methods.

Keywords:Medical Diagnosis, Vivegachinthamani.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்களில் மூலிகைமருத்துவம்

முனைவர்.ஏஞ்சல் ஜெயலட்ராணி


Herb Medical Treatment in Tamil Literature

Dr.Anjel

Abstract

Tamil Literature has evidences of medical truths. Mostly, they are from Siddhar’s medical treatises. Herbs and shrubs, seeds, and bark are their medical properties. In particular herbs and shrubs are notable. Thus, the paper decodes the facts.

Keywords:Herb Medical Treatment, Tamil Literature.

Download PDF

அறிவியல் நோக்கில் நாட்டுப்புறமருத்துவம்

ச.கண்ணகி


Folk Medicine in Scientific Perspective

S.Kannaki

Abstract

Tamil culture and tradition has lots of medical thoughts and methods of diagnosis. They are used versatile for treatment and proves successful in all attempts. Folk medicine is still in use by the Tamil people. Hence, the article decodes folk medicine in a scientific perspective.

Keywords:Folk Medicine, Scientific Perspective.

Download PDF

எட்டுத்தொகையில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ர.கண்ணகி


Medical Diagnosis and Thoughts in “Ettuththokai”

R.Kannaki

Abstract

Medical thoughts and diagnostic methods are the particular notion found in “Ettuthokai” collection. It gives us clear detail on the practices on those times. Hence, the article ponders over the medicinal ideas evinced in the collection.

Keywords:Ettuthokai, Medical Diagnosis.

Download PDF

திருக்குறள் வழிமொழியும் விருந்தும் மருந்தும்

முனைவர் கே.இரா.கமலாமுருகன்


Feasting and Food Ascribed in “Thirukkural”

R.Kamalamurugan

Abstract

“Thirukkural” is a universal medium that gives scholarly ideas in medical treatment and properties of Siddha medicine. It much speaks of food as very important as medicine and offers advice about feastings. They are highly valuable. So, the article brings down the facts found in it.

Keywords:Thirukkural, Medical Ideology.

Download PDF

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் கருவுறுதல் மற்றும் மகப்பேறுமருத்துவச்சிகள்

க. கல்யாணசுந்தரி


Medical Ideology and Ser of Classical Tamil People

K.Kalyanasundari

Abstract

Classical Tamil people have their natural medical ideology and medical diagnostic methods to give rich treatment for the sick with full cure. It seems innovative that was employed by them on those times. Hence, the paper trace down the medical ideology and methods of classical Tamil people.

Keywords:Medical Ideology, Classical Tamil People.

Download PDF

சங்க இலக்கியங்களில் மருத்துவச் செய்திகள்

பொ.கலாவதி


Medical Matters in Sangam Literature

P.Kalavathi

Abstract

In Sangam tradition, medicine has been a chief matter of discussion and lots of evidences of diagnosis and treatment are found widely. So, the paper discusses on the medical news seen in Sangam literature.

Keywords:Medical Matters, Sangam Literature.

Download PDF

வடக்குதாழையூத்துஅருந்ததியரின் நாட்டுப்புறமருத்துவம்

க.கவிதா


Folk Medicinal Methods of Northern Thalayuthu Arunthathiyar

K.Kavitha

Abstract

In the northern Thalayuthu of Thirunelveli, Arunthathiyar have settlement and they practice some active folk medical methods. It is interesting to study and the paper is an outcome of it.

Keywords:Folk Medicinal Method, Northern Thalayuthu, Arunthathiyar.

Download PDF

இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

மு.கனிச்செல்வி


Medical Thoughts in Literature

M.Kaniselvi

Abstract

Tamil literature has collective evidences of medical facts and is still used in Siddha medical method. They have good impact on the disease and help the individual to overcome diseases. So, the paper elicits the news related to the evidences found in literature.

Keywords:Medical Thoughts, Literature.

Download PDF

மருத்துவ இலக்கியம்

இரா.காயத்ரி


Medical Literature

R.Gayathri

Abstract

Literature has been a source of medical methods and practices. Literary pieces from Tamil literature help to know about the way of using medicine to cure diseases. So, this article unfolds the facts close to it.

Keywords:Medical Literature, Disease.

Download PDF

திருமூலர்மருத்துவம்

ப. கார்த்திகா


Medical Diagnosis of Thirumoolar

P.Karthiga

Abstract

Thirumoolar is respected for his medical practices used in the era that there were no any artificial medical methods. He made all to understand the value of body and health. So, the paper finds the medical facts from the works of Thirumoolar.

Keywords:Medical Diagnosis, Thirumoolar.

Download PDF

இலக்கியங்களில் உளநலம்

மீ.கார்த்திகேயன்


Psychology in Literature

M.Karthikeyan

Abstract

Psychology is the study of mind. It has been famous in the 20th century in the western world and the modern world but it has been used by the Tamil people in a natural way. Hence, the article elicits the ideas on psychology and literature.

Keywords:Psychology, Literature.

Download PDF

ஒளவையார் அருளிய அற இலக்கியத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

சு.காளீஸ்வரி


Medical Thoughts in the Songs of Avvai

K.Kaliswari

Abstract

Avvaiyar is a poet of classic Tamil Nadu. She has written numerous works and some of them deal with medical ideas. They are really interesting and facts of medical practices. So, the article traces reliable facts on medicine in the verses of Avvaiyar.

Keywords:Avvaiyar, Medical Ideas.

Download PDF

பழமொழிகள் தரும் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ஜோ.கிங்ஸ்லி


Medical Ideology Evinced by Proverbs

J.Kingisly

Abstract

Proverbs from Tamil culture holds many truths on medicine and diagnostic methods. They evince natural truths orally to the succeeding generation. The main idea of the article is to find the sources related to them.

Keywords:Medical Ideology, Proverbs.

Download PDF

அறநூல்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர்பி.கிறிஸ்டிபெலினா


Medical Thoughts in Ethical Literature

P.Chiristy

Abstract

The ethical literature of Tamil evinces lots of messages on medical practices and methods prevailed in the Tamil society. The purpose of the article is to decode such ideas from the reliable sources.

Keywords:Medical Thoughts, Ethical Literature.

Download PDF

இலக்கியங்களில் மருத்துவம் - “வேம்பும்,கடுகும் போல”

நா.குமுதா


“Like Neem and Mustard” - Medicine in Literature

N.Gumutha

Abstract

In Tamil Literature, medicine is an integral part. In it, Neem and Mustard place a vital role. Their medical properties are highly useful as antibiotics and now universally acclaimed for its medicinal properties. So, the article brings down the facts in regard to it.

Keywords:Neem, Mustard, Medicine, Literature.

Download PDF

எட்டுத்தொகை அக நூல்களில் மாந்தர்களின் மனஉணர்வு

மு.கெஜினா


The Psyche of the Characters in “Ettuthokai” External Activities

M.Kejina

Abstract

In “Ettuthokai”, the psychological quality of the characters and their external activities are discussed in a vivid manner. The study of human mind was prevalent in those Classic Tamil works. So, the paper decodes such elements of psychology in the chosen works.

Keywords:Psyche, Ettuthokai, External activities.

Download PDF

திருமூலர் கூறும் மருத்துவம்

முனைவர் கோ.சி.கோலப்பதாஸ்


Medical Treatment Said by Thirumoolar

S.Kolapadass

Abstract

Thirumoolar as a Siddha has quoted on the importance of healthy life in his work “Thirumanthiram”. The sources from them prove efficient in investigation methods, so, the purpose is to bring out the methods said by Thirumoolar.

Keywords:Medical Treatment, Thirumoolar.

Download PDF

“சஞ்சாரம்”புதினத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ப.கௌசல்யா


Medical Treatment in the Novel “Sanjaram”

P.Gowsalya

Abstract

Tamil Literature has novel as a medium to portray social situations. “Sanjaram” is a novel that has obvious evidences of medical treatment and events. So, the aim of the article is to categorize and detail them for better understanding.

Keywords:Medical Treatment, Sanjaram.

Download PDF

சங்க இலக்கியமும் மருத்துவமும்

க்.கௌரிசங்கரி


Medical Thoughts and the Literature of Sangam

K.Gowrysangari

Abstract

In the literature of Sangam, medical values are highly appraised. They are very much useful for the society of Sangam times. The main purpose of this paper is to bring down the medical ideology present in Sangam literature.

Keywords:Medical Thoughts, Literature.

Download PDF

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மருத்துவக் குறிப்புகள்

முனைவர் கோ.சுசிகலா


Medical Notes in the “Pathinenkeelkanaku” Collection

K.Susikala

Abstract

“Pathinenkeelkanaku” is a treatise full of medical terms and its use utilized in the Sangam tradition. The explanation of the medical properties of certain medicines is still in use by the Tamil people. Thus the article is an outcome to study on the details of it.

Keywords:Pathinenkeelkanaku, Medical Notes.

Download PDF

குறுந்தொகையில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் தி.சதாசிவன்


Medical Thoughts in “Kurunthogai”

D.Sathasivan

Abstract

“Kurunthogai” is a book of valuable medical ideas and practices. The people of the time when “Kurunthogai” was written had practiced certain methods to evade or to cure some diseases. They are effective and still useful for the modern medical properties. Hence, the paper traces the evidences related to it.

Keywords:Medical Thoughts, Kurunthogai.

Download PDF

தமிழ் எழுத்துகள் வழங்கும் மருத்துவம்

முனைவர் ச.சந்திரகலா


Medical Treatment in Tamil Alphabets

S.Santhirakala

Abstract

Tamil works are said to be having medical qualities. The accent of the words activates the inner organs that become natural to create such sounds. The language has been created very near to the natural sounds. So, the article traces the related truths about it.

Keywords:Medical Treatment, Tamil Alphabets.

Download PDF

திருக்குறள் காட்டும் மருத்துவம்

முனைவர் ப.கோ.சரஸ்வதி


Medical Guidance in Thirukkural

K.Saraswathi

Abstract

“Thirukkural” is a universal treatise which was written by Thiruvalluvar. It contains of 1330 Kurals that speaks of the life ethics. In particular, it also focuses on the subject medicine. Valuable ideas are shared in it. So, the paper scrolls down to elicit the features of medicine from “Thirukkural”

Keywords:Medical Guidance, Thirukkural.

Download PDF

பதினெண் கீழ்க்கணக்குஅறநூல்களில் மருத்துவம்

முனைவர் அ.சவரிராயம்மாள்


Medical Diagnosis in the Ethical Books of “Pathinenkeelkanakku”

A.Savarirayammal

Abstract

Medicine and the way of its properties work on certain diseases are spoken in the work “Pathinenkeelkanaku” books. They evince the folk medicine and its curing methods in a precise manner. So, the article culls down the news oriented to it.

Keywords:Medical Diagnosis, Pathinenkeelkanaku.

Download PDF

காப்பியங்களில் மருத்துவச் செய்திகள்

முனைவர் க.சிங்காரவேலு


Medical Treatment and Related News in Epics

K.Singaravelu

Abstract

Epics are the sources of life and the way of lives, lived by the ancient of a certain civilization. The Tamil epics also show the lives of the ancient Tamil people. There are much news related to medical treatment and its properties in Tamil epics. Hence the paper finds the concepts of medicine in it.

Keywords:Medical Treatment, Epics, News.

Download PDF

நீதி இலக்கியத்தில் மருத்துவம்

முனைவர் செ.சிவகாமிசுந்தரி


Medicine in Moral Literature

S.Sivagamasundari

Abstract

The moral treatise of Tamil literature has portrayed the medical Treatment and its way in curing a disease in a certain amount of time. “Thirukkural”, “Tholkappiyam” and some Sangam literary works speak of medicine and its properties. So, the paper tries to find out the related facts.

Keywords:Medicine, Moral Literature.

Download PDF

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் உளவியல் மருத்துவம்

மு.சிவசங்கர்


Psychological Treatment in Folk Literature

M.Sivasangar

Abstract

Tamil people in ancient times practiced many psychological methods to cure certain diseases. They are called as folk medical practices seen folk literature. The practice of such folk traditional methods is still in vogue among the Tamil society. So, the article works on the matters close to the medical concepts.

Keywords:Psychological Treatment, Medicine, Folk Literature.

Download PDF

இலக்கியம் சார்ந்தமருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா.சீதா


Literature Oriented Medical Thoughts

R.Sheetha

Abstract

A society is seen healthy when it has good medical system to challenge any advent of a disease. The curing methods of a medicine are known as curative effects. It must be effective in practice. Such diagnostic and curative properties are seen in Tamil literature. So the paper elicits the medical ideas.

Keywords:Medical Thoughts, Society.

Download PDF

பசிப்பிணிமருந்து

பி.சுகன்யா


Food as Medicine

P.Suganya

Abstract

In Tamil culture, food is treated as medicine. The fair amount of food and its intake will help everyone to have a hygienic body without any disease. There are at many places that tells of the proper diet system that will help to boost the immune system. So, the article brings down the concept of diet from Siddha medicine.

Keywords:Food, Medicine.

Download PDF

நற்றிணையில் மருத்துவம்

முனைவர் ரெ.சுகிதாராணி


Medical Treatment in “Nattrinai”

R.Sugitharani

Abstract

Tamil language and literature holds lots of evidences in regard to medical diagnostic and treatment methods. They are effective while in use and are appraised for its curing levels. “Nattrinai” speaks much more of the medical sources. So, the paper delineates the sources from “Nattrinai”

Keywords:Medical Treatment, Nattrinai.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்களில் மருத்துவம் குறித்தசெய்திகள்

முனைவர் க.சுதா


Medical Treatment and News in Tamil Literature

K.Sudha

Abstract

In Tamil tradition and culture, there are lots of evidences that speak of valuable medical methods. It is a sort of balancing the natural system of the body in the Siddha medical system. It has been used by the Tamil people as per the codes evinced by the Siddhars. So, the present paper identifies the sources that produce medical ideology in Tamil literature.

Keywords:Tamil Literature, Medical Treatment.

Download PDF

தமிழ் இலக்கியங்களில் மருத்துவம் சார்ந்தநம்பிக்கைகள்

முனைவர் சு.சுந்தர்


Beliefs of Medical Treatises in Tamil Literature

S.Sundar

Abstract

In many of the Tamil literary works, medical treatment and the properties of medicine are widely spoken. The literary works such as “Thirukkural”, “Thirumanthiram”, and “Tholkappiyam” are known for its medical ideas evinced in it. So, the paper decodes the matters of medical truths from Tamil literature.

Keywords:Belief, Tamil Literature, Medical Treatise.

Download PDF

தொல்காப்பியத்தில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

ச.சுப்புலெட்சுமி


Medical Ideas in “Tholkappiyam”

S.Subulakshmi

Abstract

“Tholkappiyam” is a very ancient work in Tamil literature. It is the world’s first book in regard to the Tamil language and grammar. It also codes the ethical way of living. Much more medicine related news is evinced in it. So, the paper scrutinizes the medical facts in the chosen work.

Keywords:Medical Ideas, Tholkappiyam.

Download PDF