தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

Volume-2, March 2020 Special Issue-4,Vol-3

Articles-90-134

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS); தம் இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியை செய்து வருகின்றது. “இலக்கியங்களில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்” என்ற பொருண்மையில் கருத்தரங்கம் நடத்தி அதை எமது ஆய்விதழ் வாயிலாக வெளிக்கொணர ஒப்புதல் அளித்த திருவள்ளுவர் கல்லூரி நிர்வாகம், முதல்வர், மற்றும்; தமிழ்த்துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இத்தேசியக் கருத்தரங்கத்தின் ஓர் அங்கமாக தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) செம்மையாய் செயல்பட்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இணையத்தில் பதிப்பு செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு தமது உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. கருத்தரங்கில் தமது ஆய்வை செம்மை நிறுத்தி தமிழ்மொழி, தமிழர் நாகரிகம், தமிழர் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் போன்ற பொருண்மையில் கிடைத்த தரவுகள் கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ் பேராசிரியர்கள், ஏனைய அனைத்து துறைப் பேராசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம்.

நன்றி.

பதிப்புக்குழு


மீனவர்களின் மருத்துவம்

ச.மோகனப்பிரியா & ச.குருஞானாம்பிகா


Medical Treatment of the Fishermen

S.Mohanapriya & S.Gurugnanambika

Abstract

The notion of the article is to draw out the medical treatment methods employed by the Neithal People of the Tamil coastal region. They have their own medical practices and are seen largely in the works of Tamil Literature. Hence the article has chosen some literary works and prose works to cull down the subject matter of the chosen topic.

Keywords:Medical Treatment, Fishermen, Neithal People, Tamil coastal region.

Download PDF

இலக்கியம் காட்டும் இயற்கைமருத்துவம்

தி.ரே.மோனிஷா


Natural Medicine as shown by Literature

R.Monisha

Abstract

In the human history, literature has been a medium that gives enormous evidences of medical methods. Out of them Natural medical therapy is a notable one. Hence, the article exemplifies the way of natural medical therapy.

Keywords:Literature, Natural Therapy.

Download PDF

கல்விமேம்பாட்டில் வேதாத்திரியயோகபயன்பாடு

க.ரங்கநாதன் & முனைவர் பெ.சுந்தரமூர்த்தி


Use of Vedathri Yoga for Educational Development

K.Renganathan & Dr.P.Sundaramoorthy

Abstract

Education is the way to understand Humanity. It is highly challenging to comply the young generation towards learning and learning processes. In educational process, the control of mind becomes vital. Vedathri Maharishi is a reputed yogi of the twentieth century. His yogic principles are useful in pedagogic development. So, the article ponders over the theme of the chosen topic.

Keywords:Education, Vedathri Yoga.

Download PDF

இலக்கியம் கூறும் மருத்துவம்

வே.ரத்னா


Medical Treatment in Literature

V.Rathna

Abstract

Medical therapy is seen widely in literature. They are collected from the folk tradition. The medical therapies are of ample value in giving aid for the person. The literary evidences show the wide use of folk medicine. So, the article brings out the medical methods as said in literature.

Keywords:Literature, Medicine.

Download PDF

ஆரோக்கியவாழ்விற்குயோகாசனமும்,பிராணாயாமமும்

னுச.ளு.ராதா


Yoga and Pranayama for Healthy Life

S.Ratha

Abstract

To keep a hygienic and healthy life seems a great challenge to the men in the present modern generation. Many types of diseases attack and bring causalities to the society. Yoga and Pranayama are two vital traditional psychic and physical medical practices of the classical Indian medical methods that give healthy life. So, the paper finds the ideas related to it.

Keywords:Yoga, Pranayama, Hygienic.

Download PDF

மூலன் உரைத்தமருத்துவம்

முனைவர் ஆ.பா.இராமலெட்சுமி


Medical Methods Said by Moolan

P.Ramalakshmi

Abstract

Moolan is the original name of Thirumoolar. He is a Siddha who gave precious hermeneutic, philosophical, medical and spiritual works in the form of “Thirumanthiram”. In it, he depicts about lots of medical therapies. Therefore, the paper finds out the sayings of Thirumoolar.

Keywords:Moolar, Medical Therapy, Tamil Literature.

Download PDF

எட்டுத்தொகையில் மருத்துவம்

சு.ராஜலெட்சுமி


Medical Treatment in “Ettuthokai”

S.Rajalakshmi

Abstract

In Tamil literature, “Ettuthokai” is a implausible treatise that gives out the glimpses of medical practices and therapy. They are really surprising and still in vogue as Siddha medicine all over the world. So, the paper traces the evidences in regard to it.

Keywords:Ettuthokai, Medical Therapy, Tamil Culture.

Download PDF

அகத்தியர்முதல் வள்ளுவர் கூறும் தமிழ் மருத்துவம் ஓர்ஆய்வு

அ.ரிகாணாபானு


Tamil Medical Methods Evinced from Agathiyar to Valluvar – An Investigation

A.Rihanabanu

Abstract

In Tamil tradition, there are many stalwarts who prove them in medical practices. Mostly they were the doctors of their era. They are called as Siddhars. Agathiyar is the first Siddha of the pantheon of the Siddhars. Thiruvalluvar is called as a universal poet. Both of them have said about Tamil medicine and this paper is an investigation of it.

Keywords:Agathiyar, Valluvar, Tamil Medicine.

Download PDF

பழந்தமிழர் இலக்கியங்களில் மருத்துவம்

சே.ரீதிகா & முனைவர் பா.வைடூரியம்மாள்


Medical Treatment in Classical Tamil Literature

S.Reethiga & Dr.P.Sundaramoorthy

Abstract

In classical Tamil literary works, many of them prescribes about the values of medicinal plants such as herbs and shrubs and its use. They give solid utilization methods in a compact manner. So, the article elicits the use of them in the classical days.

Keywords:Classical Tamils, Literature, Medicine.

Download PDF

பழமொழிகளில் மருத்துவம்

முனைவர் இரா.ரேணுகாதேவி


Medical Methods in Proverbs

R.Renugadevi

Abstract

Proverbs has been the moral treatise of the folk tradition. Mostly they are oral and practiced among the folks. They are rich in factual truths also. So, the article traces the facts of medical treatment and methods as said in proverbs.

Keywords:Proverbs, Medicine, Tamil Society.

Download PDF

“குன்னிமுத்து”நாவலில் மீனின் மருத்துவகுணம்

யா.லலிதா & முனைவர் கோ.சி.கோலப்பதாஸ்


Medicinal Quality of Fish in the Novel “Kunnimuthu”

Y.Lalitha & Dr.S.Kolappadas

Abstract

Novels are a pocket theater. It shows the life real to the reader. Tamil novels are very superb for reading and intellectual facts. The novel “Kunnimuthu” has lots of glimpses about the folk treatment and curing of the disease by the fish. Hence, the paper finds the situations and evidences in the novel.

Keywords:"Kunnimuthu", Medical Quality, Novel.

Download PDF

அடியார்க்குநல்லார் உரையில் உடலியக்கப் பதிவுகள்

முனைவர் ப.லெட்சுமி


The Working of Physiology in the Writings of Adiyarku Nallar

P.Lakshmi

Abstract

Adiyarku Nallar is known for his notes on the greatest epic “Silappathikaram” He has also evinced some medical findings related to the physiology of the human body. They are reasonable and authentic. So, the paper traces the physiological working in the writings of him.

Keywords:Physiology, Adiyaruku Nallar.

Download PDF

தமிழிலக்கியமும் மருத்துவமும்

செ.வசந்தி & முனைவர் சு.சு.ஷீபா


Medical Norms and Tamil Literature

S.Vasanthi & Dr.S.Kolappadas

Abstract

Tamil literature contains lots of medical findings and prompt treatment methods. They are effective in regenerating the organ that got hindered. It is also very affordable and reliable in use. So, the article filters to find the traces of medical ideas in Tamil literature.

Keywords:Tamil Literature, Medical Thoughts.

Download PDF

நாட்டுப்புறமருத்துவத்தில் இலைகளும் மருத்துவகுணங்களும்

முனைவர் வே.வளர்மதி


The Medicinal Quality of Leafs in Folk Medicine

V.Valarmathi

Abstract

In Tamil tradition, folk medical methods are an integral part. Every home has its own Matron to treat the young. They use ordinary leaves of herbs, shrubs and plants for treatment. So, the article brings down the value of leaves in the folk medical methods.

Keywords:Medicinal Quality, Leafs, Folk Medicine.

Download PDF

இலக்கியங்களில் அமைந்துள்ளமருத்துவச் சிந்தனைகள்

அ.வளர்மதிஅசன்


Medical Contemplation as in Literature

A.Valarmathiasan

Abstract

Medical ideology is found in all literatures. Tamil literature is bountiful in such registration. The role of medical methods keeps the society healthy and hygienic. The paper unfolds the evidences of medical practices from authentic Tamil literature works.

Keywords:Literary, Medicinal Thoughts.

Download PDF

அகநானூற்றில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

க.விஜயகுமாரி


Medical treatment in “Agananooru”

K.Vijayakumari

Abstract

“Agananooru” is one of the Sangam literatures. It has evinced medical treatments used by the classic Tamil people. They are really masters of medicine. The way of methods they used is excellent. So, this article focuses on the ideas of medical methods in the work.

Keywords:Medical Treatment, Agananooru.

Download PDF

திருக்குறளில் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர்உ.விஜி


Medicinal Estimation in “Thirukkural”

U.Viji

Abstract

“Thirukkural” has inculcated lots of moral ideas to many generations. To lead a valuable life, “Thirukkural” could be good guide. It also gives us a cascade of medical methods and Treatments. Therefore, the paper tries to bring out the medical facts found in Kural.

Keywords:Thirukkural, Medicinal Thoughts.

Download PDF

புறநானூறு உணர்த்தும் சங்ககாலமருத்துவம்

முனைவர் ந.விஜயபாலன்


Sangam Medical Practices as indicted by “Purananooru”

N.Vijayabalan

Abstract

“Purananooru” is a treatise that speaks of the external life of the Ancient Tamil people. It is about adventures, feats and war. Medical Treatments to the wounded soldiers are found in it. So, the paper deals with the evidence found in the verses of “Purananooru”

Keywords:Purananooru, Medical Practices.

Download PDF

திருமந்திரத்தில் உடல் உளமருத்துவம்

முனைவர் பா.வைடூரியம்மாள்


Physiological and Psychological Treatment in “Thirumanthiram”

P.Vaidurian

Abstract

“Thirumanthiram” is an ethical treatise that deals with the body, mind and the soul. It shares the valuable facts to keep them in a hygienic manner. Psychological and physiological facts are evinced by Thirumoolar in his work. This paper ponders over the ideas that bring down the facts related to physiological and psychological Treatment.

Keywords:Physiological and Psychological Treatment, Thirumanthiram.

Download PDF

வள்ளலார் வழங்கியமருத்துவ மூலிகைகள் - குணஆய்வு

மு.வெண்ணிலா


Vallalar’s Medical Herbs – Quality Analysis

M.Vennila

Abstract

Vallalar is a well-known Tamil saint. He is known for his compassionate nature. He has lit the fire to give food to the poor people and it is still burning to satisfy his aim. He has noted the quality of some medical herbs in his writings. They are good for treatment. So, the paper finds the reality in it.

Keywords:Vallalar, Treatment, Medical Herbs.

Download PDF

திருமூலரின் நாடிமருத்துவம்

முனைவர் த.க.ஜாஸ்மின் சுதா


The Nadi Medical Treatment of Thirumoolar

K.Jasmine Sudha

Abstract

Thirumoolar is a Siddha who taught Naadi medical treatment to cure diseases of the human body. The Naadis are the main parts that give the clue to the doctor about the good function of the body. If there is any dysfunction in the naadi, the body will get disease. Thirumoolar speaks much of it. This article is an interest to bring out the truth of Thirumoolar’s Naadi medical treatment.

Keywords:Naadi Medical Treatment, Thirumoolar.

Download PDF

வள்ளுவர் கூறும் உணவும் மருந்தும்

த. ஜாஸ்மின் பிரியா & முனைவர் ம.பெரில் திரேஸ்


Food and Medicine as Evinced by Valluvar

D.jasmine Priya & Dr.M.Peril Thiresh

Abstract

Thiruvalluvar is shortly called as Valluvar. He has inculcated lots of moral truths to the well-being of human life. He has evinced food is a good medicine in a set of Kurals. Today, food and its abnormal use lead people to become sick. The advices of Kural seems a valuable remedy to life.

Keywords:Valluvar, Food, Medicine.

Download PDF

சங்ககால இலக்கியங்களில் பரதவமக்களின் வாழ்வியலும்,மீன்களின் மருத்துவகுணங்களும்

ஞா.ஜினிமலர் & முனைவர் மி.கவிதா


Life of the Parathava People in Sangam Literature and the Medical Properties of Fish

D.Jinimalar & Dr.M.Kavitha

Abstract

In Sangam Literature, Parathavar people lives are shown in a precise manner. They are the coastal people and called as the people of ‘Neithal Lands’. They have belief in coastal folk practices of using fish as medicine for certain diseases. So, the article finds the ideas related to it.

Keywords:Parathavar People, Sangam Literature, Medical Practices.

Download PDF

சங்ககாலமருத்துவக் குறிப்புகள்

ஜா.ஜீலியட் ஹில்டா


Sangam Literature Medical Notes

J.Juliet Hilda

Abstract

Medical practices are the chief ones in any society. In Tamil Sangam literature, the way of practicing medical herbs and shrubs are shown in a defined manner. They are viable in the practice among the Tamil people of the Sangam period. Therefore, the article focuses the themes related to the medical practices found in Sangam literature.

Keywords:Sangam Literature, Medical Practices.

Download PDF

எட்டுத்தொகையில் இடம்பெறும் மருத்துவச் செய்திகள்

வி.ஜெபா ஷாலினி & முனைவர் அ.சஜன்


Medical Matters Seen in “Ettuthokai”

V.Jebashalini & Dr.A.Sajan

Abstract

There are lots of medicines and diagnosis methods found in the “Ettuthokai” collection. They speak of the folk tradition of using natural medical practices and properties of medical plants. Hence, the paper finds the evidences related to it.

Keywords:Medical Matters, Ettuthokai.

Download PDF

இலக்கியங்களில் மருத்துவக் குறிப்புகள்

ப.ஜெயசித்ரா & முனைவர் கோ.சங்கரவீரபத்திரன்


Medical Notes in Literature

P.Jebachithra & Dr.K.Sangaraveerapathiran

Abstract

In Tamil culture, the literary works mainly focus on the medical practices. Sangam literature is the ancient source of medical therapeutic methods. They evince some natural truths to evade the disease. In short, the article traces the medical notes found in literature.

Keywords:Medical Notes, Literature.

Download PDF

தமிழும் மருத்துவமும்

முனைவர் பி.ஜெயசீதா


Medical Practice in Tamil

P.Jeyaseetha

Abstract

Tamil is not a language; it is a way of life. The language itself is an art of natural expressions that express the wishes of the ancient Tamil speakers. Today, Tamil people are null of those experiences. Tamil has a lot to evince on medicine. Hence, the article gives out the truth on Tamil and medical practices.

Keywords:Language, Medical Practice, Tamil.

Download PDF

நீதி நூல்களும் மருத்துவச் சிந்தனைகளும்

ப.ஜெயசுதா


Medical Contemplations and Ethical Works

P.Jeyasudha

Abstract

In Tamil ethical literature, there are many evidences that show the medical values and practices. They are very well said by the experts. So, the paper delineates the medical thoughts found in the ethical works of Tamil literature.

Keywords:Ethical Works, Medical Treatment.

Download PDF

சூரியக்காந்தன் புதினங்களில் கொங்குநாட்டுமருத்துவம்

சி.ஜெயந்தி & முனைவர் அரிச்சந்திரன்


Kongu Country Medical Methods in the Novels of Suriyakanthan

S.Jeyanthi & Dr.Arichandran

Abstract

Suriyakanthan is a well-known novelist hails from Kongu region. His novels are a treasure of the Kongu life style. It also caters on the medical practices found in the region. The medical practices of this region are commendable and the paper focuses to find the related facts to it.

Keywords:Kongu County, Medical Methods, Novels of Suriyakanthan.

Download PDF

வைரமுத்துப் படைப்புகளில் இயற்கைமருத்துவம்

முனைவர் நே.ஜெயந்தி


Natural Treatment in the Works of Vairamuthu

N.Jeyanthi

Abstract

Natural therapy is a best way of treatment from the ancient times to the modern. The great poet Vairamuthu has written many matters regarding natural medicine and its values. Hence, this paper is an outcome to bring out the natural medical therapy.

Keywords:Natural Therapy, Works of Vairamuthu.

Download PDF

மருத்துவச் சிந்தனைகள் - ஆசாரக் கோவை

பா.ஜெயந்தி & முனைவர் ளு.உமா


Medical Thoughts - “Aachara Kovai”

P.Jeyanthi & Dr.S.Uma

Abstract

“Aachara Kovai” is one of the moral works in Tamil literature. It contains lots of evidences on medical ideas. They prove worthy in treating the sick. They are called as Siddha medicine now. The present paper traces the medical ideas and values in the work.

Keywords:Medical Ideas, Aachara Kovai.

Download PDF

வேதாத்திரியபார்வையில் “மனநலம்”எனும் அருமருந்து

சு. ஜெயந்தி & பு.சு.வள்ளியம்மாள்


“Psychological Fitness” as Good Medicine in Vedathri Perspective

R.Jeyanthi & S.Valliammal

Abstract

The present article is an output of the findings of the psychological good of an individual is a vital source for an individual’s life. Vadathri Maharishi is the former century’s saint who had endowed his spiritual, psychological and philosophical experiences in an enchanting manner. Hence the article decodes the ideas and facts related to the concepts of maharishi.

Keywords:Kundalini Yoga, Health, Mind and its Well-being, Medicine.

Download PDF

பதிணென் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் மருத்துவச் செய்திகள்

முனைவர் மோ.சு.ஸ்ரீ.ஜெயந்தி


Medical News in the Books of “Pathinenkeelkanaku”

K.Sri.Jeyanthi

Abstract

In the ethical literature of Tamil, “Pathinenkeelkanaku” books are very important. They show the value of life and much medical related news are widely found in it. So, the paper finds out the new on medicine in the chosen works.

Keywords:Medical News, "Pathinenkeelkanaku".

Download PDF

இலைகளும் மருத்துவகுணமும்

முனைவர் ப.ஜெயபாரதி


Medicinal Quality of Leafs

P.Jeyabharathi

Abstract

Plants and Trees are naturally the source of life. Human beings fail to understand it. They have lots of medical properties. In Tamil literature, the medical qualities of leaves are shown in a clean manner. This article has been proposed to bring out those elements found in Tamil literature.

Keywords:Medical Quality, Leafs.

Download PDF

இலக்கியத்தில் தமிழர் மருத்துவம்

முனைவர் கு.ச.ஜெயஸ்ரீ


Tamilar Medical Treatment in Literature

S.Jeyasri

Abstract

In literature, the Tamil ways of treatment are seen in a lucid manner. They use every option of natural life style and medical practices to overcome very cruel diseases. Hence, the article focuses on the Tamilar medical treatment methods from Literature.

Keywords:Tamilar Medical Treatment, Literature.

Download PDF

விழிப்புணர்வுப் பாடல்களில் மருத்துவச் செய்திகள்

முனைவர் அ.ஜெயா எஸ்கிலின்


Medical News in Rational Songs

A.Jeya Esklin

Abstract

There are many types of songs in Tamil culture. They evince much medical news and are evident truths. In particular, the rational songs are of great importance giving out strong message on the basic medical truths. Hence, the paper ponders over the medical facts in the rational songs of Tamil society.

Keywords:Rational Songs, Medical News.

Download PDF

“ஏலாதி”உணர்த்தும் மருத்துவச் சிந்தனைகள்

முனைவர் ஜோ.ஜோசப்பின் ஜூலியட்


Medical Ideas Instructed by “Elathi”

J.Joshapin Juliet

Abstract

“Elathi” is an ethical work which gives more importance to the medical methods found in Tamil culture. The main focus of the work is to spread the quality of the medicine and its properties to the commons. So, the article tries to find the facts on medical truths.

Keywords:Elathi, Medical Ideas.

Download PDF

பதினெண் கீழ்க்கணக்குஅறநூல்களில் மருத்துவம்

முனைவர் இரா.நி.ஸ்ரீகலா


Medical Cure in the Ethical Literature of “Pathinenkeelkanaku”

N.Srikala

Abstract

In the “Pathinenkeelkanaku” ethical literature, medical treatment is shared by the notable scholars of Tamil literature. They are known for their expertise in Siddha medical methods. The values of such medical methods are really time saving and useful. So, the article traces the related evidences to them.

Keywords:Pathinenkeelkanaku, Ethical Literature, Medical Treatment.

Download PDF

குறளும் மருந்தும்

முனைவர் சு.சு.ஷீபா


Kural and Medicine

S.Shiba

Abstract

“Thirukural” is shortly known as Kural. It has a pivot theme to foster life in an ethical manner. It is focused on life and to its related values. Kural mostly features of the medical values to the people. They are the values followed by the people of Valluvar times. So, the article decodes the values of medicine.

Keywords:Kural, Medicine.

Download PDF

மும்மருந்து

முனைவர் ஜே.ரா.ஹேனாலில்லி


Trimedicine

R.Henalili

Abstract

In Siddha medicine ‘Mummarunthu’ (Trimedicine) is a valuable product that keeps the body in control. They control the Vatha, Pitha and Kabha of the physical system in a proper manner. It is seen clearly in Siddhars literature. Hence, the article focuses on the themes related to Trimedicine in Siddha literature.

Keywords:Trimedicine, Siddha.

Download PDF

Rainwater as a Symbol of Medicine in Narayan’s The Guide

Mr.Amir Hossain


Abstract

This essay would like to examine R.K. Narayan’s “The Guide” through the character of the protagonist Raju with a view to highlighting rainwater as a symbol of medicine.With the acute sense of literary judgment, the novelist wants to portray the character of Raju in such a way so that human sin and crime are apparent exposed in front of his audience.Raju is shown as a pretentious saint or fake holy man in the novel in whom the common villagers of Malgudi have a firm faith. This paper would like to focus on the traditional medicinal systems in India with a view to comparing Raju with an ayurvedic practitioner/physician.

Keywords:Rainwater, Symbol of Medicine R.K.Narayan, The Guide.

Download PDF

History of Ayurveda Medicine in Thamirabarani

P.Muthulakshmi


Abstract

Ayurveda ,which literally translated means “the science or knowledge of life “is the traditional medical system of India. Its origin dates back an estimated 5-10,000 years ,and it is widely considered to be the oldest form of health care in the world . It is understood by most scholars that , as knowledge of a Ayurveda spread out from India, it influenced the ancient Chinese system of medicine , Unani medicine, and the humoral medicine practiced by Hippocrates in Greece for this reason , Ayurveda is often referred to as the “mother of all healing.” The knowledge of Ayurveda has its written origins in the Vedas , the sacred texts of India ,believed to be the oldest writings in the world . written in Sanskrit, the Vedas cover a vast number of subject from grammar to health care . the Vedas were written approximately 2500BC or earlier . current knowledge about Ayurveda is mostly drawn from relatively later writings , primarily the Caraka Samhita(approximately 1500BC),the Ash tang Hrdyam (approximately 500AD), and the Sushrut samhita (300-400AD). These three classics describe the basic principles and theories from which ayurveda has evolved . they also contain vast clinical information on the management of a multitude of diseases . later writings and research expand on this early clinical information.

Keywords:Ayurveda, India, Multitude of Disease, Clinical Information, Medicine.

Download PDF

History of Tamil Medicines with Special Reference to Sangam Literature

Dr.P.Padmanabhan


Abstract

In Sangam literature, there are a chronicle of Tamil medicines and medical methods widely practiced by the classical Tamil people. This paper tries to cull down the evidences of the Tamil medicines with reference to Sangam literature.

Keywords:History of Tamil Medicines, Sangam Literature.

Download PDF

Medicinal Magic In Chitra Banerjee Divakaruni’s “The Mistress of Spices”

J.Rama


Abstract

Indian Literature is an immense medium that covers themes like mythology, history, flora, fauna of a region, fantasy, horror, etc. Each of these forms varies according to the writing style as well as the technique implemented by the novelists or the poet. The main purpose of literature is to carry out the valuable things and greatness of the art, through the medium of writing the author takes the greatness of his region from generation to various other generations. As India is a multicultural land each region has its own dialect, food, dress, custom and tradition. And it is the birth place of martial arts, Ayurveda and Siddha medicines ect. The Diasporic contemporary writers adopt various tools like realism, surrealism, magical realism blended with mythology, historical events. These tools help the writers to recollect the greatness of their own origin with the contemporary style of art. The main aim of this paper titled “Medicinal magic in Chitra Banerjee Divakaruni’s The Mistress of Spices” is to bring out the mythical as well as medicinal values of Indian spices highlighted by Chitra Banerjee Divakaruni in her novel The Mistress of Spices.

Keywords:Medicinal Magic, Chitra Banerjee Divakaruni, “The Mistress of Spices”

Download PDF

Migrated Self: A Psychological Analysis of Absurdness in Salman Rushdie’s “Joseph Anton”

D.Wilfin John


Abstract

Absurdness or meaninglessness about life can come to any person over a certain period in life time. When things go astray or extremely unreasonable absurdity arises. Creative artists or writers face such situation in their life time but through their psychological mechanism of displacement, they transform their personal bitterness into a fulfilled life giving art form. Salman Rushdie is one such writer who had encountered life threatening episodes, but as a creative writer he had overcome the trauma and published many works of art. In his works a reader can find that many absurdities or absurd thoughts coincides and contradict his pre-told statements. Also being born an Indian educated in England and his present life in America shows absurdities of a migrated self. Ayatollah Khamenei issued fatwa, a death penalty on Rushdie for his The Satanic verses against Islam in 1989. This incident becomes a life changing one not only in his personal life but also in literary career. Hence, this article seeks to analyze the absurdities in the writings of Rushdie before and after fatwa through his memoir Joseph Anton.

Keywords:Absurdity, Contradict, Displacement, Migration.

Download PDF