தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

UGC CARE Listed Journal From July 2020

Volume - 5 Issue - 2 January 2023

தொகுதி - 5, இதழ் - 2, சனவரி 2023

Articles 01-15

வாழ்த்துரை

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்காக எமது தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (Ijtlls) இலக்கிய மற்றும் ஆராய்ச்சி அரும்பணியைச் செய்து வருகின்றது. இது எமது ஐந்தாம் தொகுதியின் இரண்டாம் இதழாகும். இதில் பதினைந்து ஆய்வுக்கட்டுரைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. வெ. அம்பிகா மற்றும் முனைவர் சா. சாம் கிதியோன் அவர்களது தமிழ் இலக்கண மரபும் இலக்கண மரபு மாற்றப் பின்புலமும் என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை நவீன மொழியியல் கோட்பாடுகளின் வழி இலக்கணத்தை ஆராய்தல், ஒப்பிலக்கண அணுகுமுறை, பேச்சுத் தமிழ் இலக்கண அணுகுமுறை மூலம் பகுத்தாய்வு செய்து புதிய சிந்தனையாக்கத் தளங்களை உருவாக்கியுள்ளது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால நீட்சியைக் கொண்ட தமிழ் மொழி இலக்கண மரபு புதிய கருத்தாக்கங்களைக் கொண்டு மாற்றமடைந்து வந்துள்ளது என்பதை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. மு. அரவிந் மற்றும் முனைவர் மோ. வசந்தகுமார் அவர்களது தமிழிலக்கண வளர்ச்சியின் கூறுகளும் படிநிலைகளும் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை இலக்கண உருவாக்கமானது இலக்கண வளர்ச்சின் தொடக்கப் புள்ளியாகும். காலம், சமூகம், பண்பாடு, நூலாசிரியர் முதலிய காரணிகள் இலக்கண உருவாக்கத்தில் முதன்மைப் பெறுகின்றன என்பதை நிறுவுகிறது. அவை அனைத்தும் ஒப்பியல் நோக்கில் அணுகத்தக்கவை. அத்தகைய இலக்கண உருவாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தமிழிலக்கண வளர்ச்சியின் படிநிலைகளில் முதன்மைக் கூறுகளையும், குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களையும் இவ்வாய்வு தெளிவுற விளக்குகிறது. ம. ஆன்றிஷா மற்றும் முனைவர் ஜோ. பென்னி அவர்களது கொ. மா. கோதண்டம் படைப்புகளில் பளியர் இனவரைவியல் என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை கொ.மா.கோதண்டம் அவர்கள் இராஜபாளையம் மலைவாழ் மக்களான பளியர் இனத்தவரை பற்றி எழுதிய குறிஞ்சாம்பூ புதினம் மற்றும் ஆரண்ய காண்டம் சிறுகதையினை இனவரைவியல் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்து வழங்குகின்றது. அதன் வழி நின்று காண்கயில் பளியர் இன மக்களின் வாழ்கை முறையினைத் தெளிவுற அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

க. ஆனந்தராஜன் மற்றும் ஆ. பூமிச்செல்வம் அவர்களது நோர்வே நாட்டில் புலம்பெயர்த் தமிழர்களின் பிரச்சினைப்பாடுகள்: நாளை புதினத்தை முன்வைத்து என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை தியாகலிங்கத்தின் ‘நாளை’ என்னும் புதினம் தழுவி அமைந்துள்ளது. இப்புதினம், இலங்கை இனக் கலவரத்தின் தருவாயில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள், புகலிடம் தேடி நோர்வே நாட்டில் குடிபெயர்ந்து தங்களின் கடின உழைப்பினால் பொருளாதார மேம்பாட்டை அடைகின்றனர். ஆனால், இதனைப் பொறுத்துக் கொள்ளாத இனம் மற்றும் நிற வெறியர்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய பன்முகப்பட்ட பிரச்சினைகளையும் எடுத்தியம்புகிறது. இதன் மூலம் தமிழர்கள் தமது நாட்டில் அகதிகளாகவும் குடி பெயர்ந்த நாடுகளில் சிக்கலில் முடங்கி உள்ளதையும் அறிய முடிகிறது. முனைவா் த. கீதாஞ்சலி அவர்களது சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் கருத்தாக்கங்கள் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை தமிழா்கள் இயற்பியல், வானியல் எனப் பல்வேறு துறைகளில் வல்லுநா்களாகத் திகழ்ந்துள்ளனா் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது. இக்கட்டுரையின் வாயிலாக பழந்தமிழரின் அறிவியல் புலமை வெளிப்படுகின்றது. புதிய ஆய்வுக்களங்களையும், புதிய சொற்களையும், இலக்கியங்களில் காணலாகும் அறிவியல் புதுமைகளை அறிந்து கொள்ள இக்கட்டுரை உதவுகிறது. செ. சக்திகலா மற்றும் முனைவர் தி. பெரியசாமி அவர்களது கம்பன் காட்டும் ஒன்றிய பாத்திரம் மந்தரை என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை கம்பரின் கம்ப இராமாயண கதாபாத்திரங்களையும் அவைதன் உயர்ந்த ஒழுக்க விழுமியங்கள், கருத்துக்கள் மற்றும் கதைக்களத்துடன் தெளிவுப்படுத்த உதவுகிறது. கதையின் ஒன்றிய பாத்திரமான மந்திரையின் வரலாறு, அவளின் சாபம் குறித்து இந்தக் கட்டுரை ஆராய்கிறது.

வி. சசிகலா மற்றும் முனைவர் இரா. வசந்தமாலை அவர்களது சங்க இலக்கியங்களில் முருகன் பெயர்கள் என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை தமிழ்மொழி, பண்பாட்டு முதிர்ந்துநின்ற காலத்திலேயே முருகவழிபாடு இருந்திருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. பழந்தமிழரின் மரபின் அடிப்படையிலும், முருகனின் குறியீட்டின் அடிப்படையிலும், வழிபாடு அடிப்படையிலும், ஊர் அடிப்படையிலும், நிற அடிப்படையிலும் முருகன் பெயர்கள் அமைவதை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் சிறப்பம்சமாகும். திரு. சு. சதிஷ் மற்றும் முனைவர் கோ. குணசேகர்  அவர்களது சூழலியத் திறனாய்வு நோக்கில் ஆத்தங்கரை ஓரம் நாவல் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை இலக்கியங்களில் இயற்கைக்கு எந்த மாதிரியான இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற நோக்கில் ஆராய்ந்து உள்ளது. இவ்வாறு ஆராய்வதன் மூலம் சூழலியல் சார்ந்த கருத்தாக்கங்களை இன்றைய தலைமுறைக்குக் கடத்திவிட முடியும் என்ற சூழலியத் திறனாய்வாளர்கள் கருத்துக்களின் கோட்பாட்டை விளக்குகிறது. சூழலியத் திறனாய்வு குறித்த விரிவான அறிமுகத்தையும், இறையன்பு அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஆத்தங்கரை ஓரம் நாவலை மையப்படுத்தி சூழலியத் திறனாய்வு நோக்கில் ஆராய்வதாகவும் இக்கட்டுரை அமைகிறது. புவியியல் மற்றம், சுற்றுப்புறச் சூழல் சிக்கல்கள் என்ற தற்கால தேவைக்கு ஏற்றாற்போல இக்கட்டுரை அமைத்து இருப்பது சுற்றுப்புறச் சூழலைப் பேணிக்காக்க ஒரு விழிப்புணர்வு ஊடகமாக விளங்குகிறது.  வெ. சதீஸ் மற்றும் முனைவர் ரா. தேவணன் அவர்களது தருமபுரி மாவட்டப் போயரின மக்களின் திருமணச் சடங்குகள் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை சடங்கு என்பது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உற்றார் உறவினர் கூடி நடத்தும் நிகழ்ச்சியாகும். தருமபுரி மாவட்டப் போயர் இனத்திலே திருமணத்தின் போது செய்யப்படும் சடங்குகள் ஏராளம். அந்தச் சடங்குகள் அனைத்தும் தமிழ்ப் பண்பாட்டுடன் சார்ந்தவையாய் அமைந்து உள்ளன. இக்கட்டுரை போயரின மக்கள் மேற்கொள்ளும் சடங்குகள் அனைத்தும் தொடக்க காலங்களின் செயல்பாடுகளின் படியே பின்பற்றப்படுகின்றன என்பதை தெளிவுப்படுத்துகிறது.

ந. சித்ரா அவர்களின் சல்மா கவிதைகளில் மொழியும் வலியும் என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை பெண்கள் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் வலி தரும் சிக்கல்களைக் கவிஞர் சல்மா, தம் படைப்புகளில் கையாண்டுள்ள மொழித்திறம் குறித்து பேசுவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.  ஜெ. மணிகண்டன் அவர்களின் நாலடியாரில் பண்டைய மகளிர் மீக்கூறு என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் திருக்குறளுக்கு அடுத்தநிலையில் உள்ள பண்டைத் தமிழர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பலவற்றைத் தாங்கி நிற்கும் நாலடியாரில் கற்புடைய மகளிர் பற்றி மேற்கோள் சூத்திரங்களுடன் விளக்கிப் பேசுகிறது பெ. ராஜேந்திரன் அவர்களின் ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் தொழிலாளர் நிலைப்பாடுகள் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை முன்னுரை, மார்க்சீயம் விளக்கம், தொழிலாளர் நிலை, உழைப்புச் சுரண்டல், முதலாளித்துவச் சுரண்டல், வறுமையில் வசிக்கும் தொழிலாளர்கள், உரிமை மறுப்பு, பொதுவுடைமையின் தேவைகள், முடிவுரை முதலானவற்றை எடுத்துக்கூறி சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கமாக உள்ள தொழிலாளர்களின் துயர்கலந்த நிலைப்பாட்டினை ஞானக்கூத்தன் தனது கவிதைகளில் வெளிபடுத்தும் திறன் குறித்து தெளிவுப்படுத்துகிறது.

செ. விஜயலட்சுமி அவர்களின் ஏலாதியில் யாப்பிலக்கணக் கூறுகள் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை யாப்பிலக்கணம் பாக்களின் வடிவ அமைப்பு, ஒலிநயக் கூறுகள் முதலியவற்றை ஆராயும் இலக்கணத்துறை, ஏலாதியில் யாப்பிலக்கணக் கூறுகளில் ஒன்றான இயைபுத்தொடை மற்றும் தொடைவிகற்பம் பயிலும் விதம் பற்றி ஆராய்கிறது.  முனைவர் அ. ஜனார்த்தலி பேகம் அவர்களின் சங்க அக இலக்கியங்களில் உள்ளுறை உத்தி என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரை தலைவனின் ஒழுகலாறுகளைக் கூறுமிடங்களில் உள்ளுறை அமைக்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவுப்படுத்துகிறது. முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர் அவர்களின் வள்ளலார் பாடல்களில் மானுட நேயம் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை சமத்துவச் சிந்தனைகளான; எல்லா உயிர்களையும் தன் உயிர்போல எண்ணி வாழ்தல், புலால் மறுத்தல், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், மக்களுக்குச் செய்யும் தொண்டே மகேசனுக்கு செய்யும் தொண்டு ஆகிய சிந்தனைகள் மக்களிடம் ஆழமாகப் பதிந்து வேர்விட வேண்டியதன் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.இவ்வகையான சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுரைகளின் ஆய்வுத்தொகுப்பினை ஆய்வாளர்களுக்கு வழங்குவதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆய்வாளர்களின் அனைத்து கட்டுரைகளையும் ஆய்வு நெறிமுறைகளின்படி தணிக்கைச் செய்து மதிப்புரை வழங்கி செம்மைப்படுத்தி தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ் (IJTLLS) இணையத்தில் பிரசுரம் செய்து உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தமிழ் ஆராய்ச்சிகளை உலக அரங்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல ஓர் ஆய்வுக்களமாக எமது இதழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு உறுதுணை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி.

பதிப்பாசிரியர்

 
 

1. தமிழ் இலக்கண மரபும் இலக்கண மரபு மாற்றப் பின்புலமும்

வெ. அம்பிகாமுனைவர் சா. சாம் கிதியோன்


Tamil Grammatical Tradition and the Background of Grammatical Tradition Change

V. AmbikaDr. S. Sam Gideon

Abstract

Tamil grammar tradition is unique. The Tamil language is understood to have a very old grammatical tradition. Grammar texts reflect the linguistic and cultural context of the society in which they are written. Therefore, in each period, society, politics, religion influence languages. The influence of the vernacular tradition, the tradition of the narrator, and the grammatical norms of the Westerners are the background for the change in the Tamil grammar tradition. The Tolkappiya tradition is considered to be the oldest grammar tradition based on the fact that it is the first grammar book available for Tamil. “Tolkappiyam” divides grammar into three parts (Letter, Word, and Meaning); the world case and the internal case. In later written grammar, the triliteral system changed to the pentaliteral system (Letter, Word, Meaning, Yappu (Prosody), Ani (Figures of Speech). Tolkappiya's ontology later became the basis for the writing of an ontological grammar called “Nambiagaporul”. Tolkappiyar's metaphysics formed the basis for writing the metaphysical grammar “Puraporul Venpamalai”. Also, the principles of Seyulliyyal, Uvamavial, and Meypatiyyal formed the basis of Seyulikanam, Yappilakanam and Muayilakanam. In the Tamil grammar tradition, the six-type grammar written by Vannacharapam Thandapani Desikar is considered the new grammar tradition. After a gap of a thousand years in the eleventh century A.D., “Veerachozhiyam” was written in the Tamil grammar tradition (Vadamozhi) introducing the tradition of Sanskrit grammar books. The second book to appear on the Sanskrit side after the “Veerachozhiyam” is “Pryoga Viveka”. The Tamil grammar tradition, Agathiya tradition, Tholkappiya tradition, Veerachozhiya tradition, and Prayoga Viveka tradition were formed by the internal development of grammar books. After Tolkapiyam, “Nanool”, which appeared in the thirteenth century, is considered the best grammar book. “Nanool” is a book that explains the structure of medieval Tamil. The influx of Malays in the Tamil environment brought about various changes in language education. This article examines the fact that the two-thousand-year-old tradition of Tamil grammar has been transformed with new concepts that have created new thinking platforms in the tradition of grammar research through modern linguistic theories, comparative approach, written spoken Tamil grammar books.

Keywords: Tradition, Grammatical tradition, Social tradition change, Foreign language influence, Thematic structure.

Download PDF

2. தமிழிலக்கண வளர்ச்சியின் கூறுகளும் படிநிலைகளும்

மு. அரவிந்முனைவர் மோ. வசந்தகுமார்


Elements and Stages in the Development of Tamil Grammar

M. AravindDr. M. Vasanthakumar

Abstract

The development of Tamil grammar starts with “Tholkaappiyam”. It is only through “Tholkaappiyam” that one can know about the texts that existed before “Tholkaappiyam”. Since the development of linguistics, our view of grammar has changed. The scope of the study is wide, as literary principles, and grammar methods are compared. Linguistically, grammar is classified into different types. Ancient grammar methods are defined as genetic grammar. Its development from “Tholkaappiyam” to later grammar has gone through various stages. Various traditions have emerged over time and influenced the development of grammar. Primary-Secondary Work Tradition and Separate Book Tradition are the first among them. The Separate Book Tradition is a significant change in the development of Tamil grammar. Sanskrit dominated Tamil as it influenced other Indian languages. The grammatical formation is the starting point of grammatical development. Factors such as time, society, culture, author, etc. take precedence in the formation of grammar. So far, more than a hundred grammar books have evolved. All of them are approachable from a comparative perspective. Based on such grammatical construction, this study explains the main elements and significant changes in the stages of development of Tamil grammar.

Keywords: Primary - Secondary Work Tradition, Separate Book Tradition, Influence of Sanskrit.

Download PDF

3. கொ. மா. கோதண்டம் படைப்புகளில் பளியர் இனவரைவியல்

ம. ஆன்றிஷாமுனைவர் ஜோ. பென்னி


Paliyar Ethnography in the Works of Ko. Ma. Gothandam

M. AntishaDr. J. Benny

Abstract

It is possible to know through literature that people have lived in ethnic groups since ancient times. One such ethnic group is the Paliyar group. There are ample references on them found in one of the Sangam Literature “Agananooru”. The Paliyars live a life of harmony with nature in the hilly and sub-hilly regions. Their dwellings are called Kuchils. The huts built temporarily in the forest are called 'Saale'. They consume naturally available foods, hunting meat, and leftovers from hunting animals. These people dress to cover the body and not for luxury. Honey extraction is their main occupation. They work as hirelings for hill leasers and plantation owners. Even though they speak Tamil, they end their words with 'ng' in Eanasuram. When the girls reach puberty, the elders get them married if the girl's heart longs to marry the one who has the rights to marry (Muraipayan) her in her family. If Muraipayan is not there, they get married to a person of other village (Ayalurkaran). These people also worship Palichi and Ezhukannimars as deities. Kurinji flowers bloom once in seven years in the foothills of the Western Ghats in Rajapalayam, a region inhabited by Paliyar. These people call the Kurinji flower 'Kurinjna'. The Samikumbudu festival is celebrated to welcome the moment when the Kurinji flower blooms. At the time of delivery, women are tied to a banyan tree and made to eat green leaves. The Paliyars live off the money they collect from the forest by giving the mountain stone products to the townspeople, the owners and the district officials. Their living economy is a backward society. These people are well-versed in the traditional knowledge of forests. If someone in their tribe dies, they blow the pipe and announce the news to the people of their tribe in other directions. After performing the rituals, everyone gathers and eats the food offered to God (Sami). This article studies about the life style of the Paliyar people.

KeywordsEthnography, Paliyar, Marriage Ritual, Samikumbudu Festival, Traditional products.

Download PDF

4. நோர்வே நாட்டில் புலம்பெயர்த் தமிழர்களின் பிரச்சினைப்பாடுகள்:

நாளை புதினத்தை முன்வைத்து

க. ஆனந்தராஜன், ஆ. பூமிச்செல்வம்


Problems of Tamil Diaspora in Norway: From the Perspective of the Novel Naalai

G. Anantharajan, Dr A. Boomiselvam

Abstract

Migration is a phenomenon that has been going on among Tamils for ages. Tamil literature shows that migration has occurred in some form or another from time to time, from the era when human society was nomadic to hunting, the Sangam period, the Kappiya period, and the period of devotional literature. Migrant people face various problems when they have to live as refugees in asylums due to the abnormal situation in other lands. In particular, the Eelam Tamils who migrated to European countries due to the ethnic conflict are facing problems in every matter from obtaining asylum in asylums to meeting their daily living needs. However, asylum seekers are left unable to react to the problems they face because most of the countries that give asylum have an environment where the asylum countries can give priority to their nationals. In particular, Norway is a country that identifies itself as a peaceful country and a country that teaches peace to other countries. But many of us may not know that the Tamils who have migrated to Norway have been subjected to various problems and oppression and even murderous attacks by racists from that country. One can know that sports involving physical attacks such as fistfights have been banned there so people should not be harassed even in sports. Thus, Norway, which proclaims itself as a country that preaches peace with its rules and regulations, allows itself to be subjected to racist attacks by its nationals on the subjugated Tamil people. To confirm this ethnic disparity and prejudice, the novel “Tomorrow” written by Tyagalingam shows the problems faced by the Tamil people in the hands of the Chauvinistic Norwegians. Today, at the beginning of the Sri Lankan ethnic conflict, the migrant population is achieving economic development through their hard work in the countries of refuge. But it creates multifaceted issues from the intolerant and jealous racists and colourists over the Tamil Diasporas. This article studies the chosen theme from the perspective of the novel “Nalai’ (Tomorrow).

Keywords: Migration, Refugees, Naalai (novel), Racism, Apartheid.

Download PDF

5. சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் கருத்தாக்கங்கள்

முனைவா் த. கீதாஞ்சலி


Scientific Concepts in Sangam Literature

Dr. T. Geethanjali

Abstract

The main objective of the article is to extract the scientific innovations found in Sangam Literature. Science and inventions play a vital role in making the world revolutionary. Today, humans from any part of the world cannot imagine a life without science. Nowadays, we are enjoying and celebrating this scientific world in our existence. The growth of science and technique does not happen in one day or night. Each invention and scientific technology is getting its birth only after millions and billions of experience and knowledge. So, science and inventions are not only belonging to this renaissance era but beyond the palaeolithic age itself. Right from Stone Age tools up to nanotechnology, we have millions of inventions and scientific truths today. No doubt, a group of people who had a long period of history and civilization will also have a broad history of science and inventions. According to this view, we can confidently conclude that our cultured, civilized Tamil society also has many amazing sciences in its literature. Tamil literature was nothing imaginary but the real history of real people of this soil. So, finding out ancestors’ scientific thoughts from their periodical literature will make a revolutionary thought about our civilized ancestors upon future generations. Right from Stone Age, The Tamil society got amazing expertise in scientific knowledge in the field of agriculture, medicine, zoology, astronomy, chemistry and physics. Hence, the objective of this article is to bring out the glorious Tamil ancestor's science and technology to the futile future generations.

KeywordsSangam Literature, Scientific Thoughts, Knowledge, Higher Thinking.

Download PDF

6. கம்பன் காட்டும் ஒன்றிய பாத்திரம் மந்தரை

செ.சக்திகலாமுனைவர் தி. பெரியசாமி


Kamban’s Minor Character Manthirai

S. SakthikalaDr. T. Periasamy

Abstract

Epics (Kappiyam) sings the life of a great man, praises individual excellence and praises society and basic religion which is the background of life. In this way, it can be seen in Kambar’s “Ramayanam” that have different settings, morals, plot, main characters, sub-stories, supporting characters, heroic drama, etc. The collocation of stories named ‘The Ramayana’ has been presented all over India as oral stories in various forms such as traditional, mythology and oral literature. However, the first written copy of ‘The Ramayana’ was published by the great poet Valmiki. Only after the publication of Valmiki’s ‘The Ramayana’, it has been adapted into different languages according to the respective cultural phenomenon. Kambar adopted ‘The Ramayana’ as “Kamba Ramayanam” in the Tamil language to present Rama’s life as an example of how to lead a moral life. Kambar’s “Kamba Ramayanam” has its uniqueness in literature because he has created each character with high moral values, ideas and interesting plots which helped to add respect and pride to the life of the central character Rama. In the same way, minor characters are also developed. Manthirai’s character was also created in the epic with certain villainous traits that develop the tragedy of Rama and the final triumph. This paper analyses the supporting minor character Manthirai to elucidate in detail.

KeywordsMandhirai (Kuni), Supporting role, Characterization, Neglection, Banishment.

Download PDF

7. சங்க இலக்கியங்களில் முருகன் பெயர்கள்

வி. சசிகலா, முனைவர் இரா. வசந்தமாலை


Murugan Names in Sangam Literature

V. Sasikala, Dr. R. Vasanthamalai

Abstract

Ancient Tamil people lived by nature and saw the beauty underlying it and worshipped it and named it Murugan which means beauty. People led a life in harmony with nature by worshipping and worshipping Lord Murugan through nature. In Sangam hymns, the Vel weapon also prevailed in worship as a form of Murugan. The worshipers of Murugan in the Sangam period worshipped the Lord with some requests in front of him. They worshipped Murugan so that the leader and the leader could live in harmony, for the health of the leader and the birth of a child so that the leader would not be disturbed by any harm. Tamil literature records the tradition of venerating Murugan as the Tamil God. Various records of this God have existed since ancient times. History points to the tradition of calling Muruga by different names at different times. Each name of Murugan has a long history. The name originated following the Aryan tradition and the Dravidian tradition. All the names of Murugan appearing in the Sangam literature are derived from the Dravidian tradition root words from ancient Tamil. Later, the names of Murugan were changed based on the Aryan tradition. The word Murugan means a young and beautiful Lord. Murugan, who has a beautiful face and a noble appearance, is the form of mercy, the God of Kandha who wipes away the sufferings of those who take refuge in him; the Vadivela who takes care of revenge, Murugan is called Seyon of the red-haired man. Witnesses call him the Tamil God because he was Subhaiyan who taught his father. Among the four types of land, Kurinji is the chief land where Murugan is worshipped as the God of this land because it is a hilly place. Murugan worship has existed since the Tamil language culture was mature. The main point of this article is to highlight names of God Murugan from Sangam Literature.

KeywordsSilamban, Kuravaikoothu, Muruku, Velan, Symbols, Muruga's beauty.

Download PDF

8. சூழலியத் திறனாய்வு நோக்கில் ஆத்தங்கரை ஓரம் நாவல்

திரு. சு. சதிஷ், முனைவர் கோ. குணசேகர்


An Eco-Critical Approach on the Novel Aathankarai Oram

Mr. S. Sathish, Dr. G. Gunasekar

Abstract

The ecological complexities facing humanity are becoming more massive and multi-dimensional than ever before, threatening the very existence of the entire planet. We can go on and on about the effects of unprecedented floods, unseasonal rains, and rapid migration of the species. The human race is now beginning to think about the rapid degradation of the environment we need to live in. As a result of this thought, the voice of protecting nature has started to ring. As part of this thinking, they set out to investigate what kind of place nature is given in literature that reflects human society. The researcher entrusts that through this research, ecological concepts can be passed on to the present generation via the analysis of the novel “Aathankarai Oram” (The Bay of the River). This article provides a detailed introduction to environmental analysis and examines the novel “Aathankarai Oram” written by Irai Anbu from the point of Ecocriticism.

KeywordsEcocriticism, Nature, Tribe, Anthropocentric, Aathankarai Oram.

Download PDF

9. தருமபுரி மாவட்டப் போயரின மக்களின் திருமணச் சடங்குகள்

வெ. சதீஸ், முனைவர் ரா. தேவணன்


Marriage Rituals of Boyar People of Dharmapuri District

V. Satheesh, Dr. R. Devanan

Abstract

Every ritual performed by human society has been performed through ages based on the situation. Birth, maturation, marriage and death are the basic rituals of human life. Based on that, marriage is considered to be the most important event in human society. A marriage relationship is a bond that represents the permanent union of a man and a woman. In such a marriage event one's legacy and lineage grow. Marriage is what transforms a man into a complete human being of maturity and character. The archaic nature of marriage is seen in the proverbial case of marriage as a crop of millennia (Ayiram Kalathu Payir). Marriage is the basis for the organization of the family. People are performing various rituals based on faith to get wealth and prosperity in life. A ritual is a gathering of close relatives in every house at the temple or in a commonplace. It is said that marriage is made in heaven because in ancient times there were no marriages without a wedding ceremony. Boyar People is a group of people who live in the Dharmapuri District of Tamil Nadu. There are many rituals performed during marriage in the Boyar tribe, all of which are related to the Tamil culture. Thus, all the rituals performed by the Boyar people follow the pattern of activities of primitive times. Hence, this article studies the marriage rituals among the people.

KeywordsMarriage, Ritual, Ancestral Worship, Society, Antiquity, Boyar People.

Download PDF

10. சல்மா கவிதைகளில் மொழியும் வலியும்

ந. சித்ராமுனைவர் சு.ஜெயசீலா


Language and Pain in Salma’s Poems

N. Chitra, Dr. S. Jayaseela

Abstract

Literature is a medium to picture the environments of human familial life. By attracting language and to wonder the readers; explaining in the short form of witty language style is important and they are Poems. Modern Poetry has been accepted by everyone and has made the period of reading enjoyable which was only for the Pandits in those days. Since the beginning of the twentieth century, if a woman starts to speak for herself, society has been concerned about the idea it is not beautiful for a woman. Though women are also equal in human society she has been denied of basic rights. Today, social emancipation is the movement of speaking and writing in many aspects about untold problems. Feminism is wide-ranging and is observed by all as a movement coming out of the creation of thoughts. From the social origin, women have been suppressed in all aspects as slaves which are realized by feminists. From time immemorial male-dominated societies refused rights to women, and for redeeming the women of slavery of Bharati and Bharathidasan wrote energetic and rational poems that were admired by the world in the 19th and 20th centuries. Starting the revolution by them, it is a new exhilaration in today’s position and a radical contribution of poetry with a liberated feeling in language structuring the in-depth meaning, poetic language of women raised from the deep mind, experience, shuddering others feelings, women creators (poets), women who are facing the pain of complications. Salma is a modern Tamil poet who writes for the liberty of women. In her creations, she handled the language efficiently with full radical vigor and framed to and took about the pains of women. This paper exhibits select poems of Salma with the chosen themes.

KeywordsPain, Language, Situation of Women, Domestic Complications, Motherhood.

Download PDF

11. நாலடியாரில் பண்டைய மகளிர் மீக்கூறு

ஜெ.மணிகண்டன், முனைவர் சி. கண்மணி


Myth of Ancient Women in Naaladiyar

J.Manikandan, Dr. C. Kanmani

Abstract

The “Pathinenkeelkanaku” books have been considered Didactic (Neethi) Literature. “Tirukkural” is also contained in this category. It is the emperor of all didactic treatises of the world in couplets. Morality books should be a compilation from the noble mind; the antiquity of “Tirukkural” makes it added to the Keelkanaku books. There is a place to Naladiyar on the next level to “Tirukkural”. The whole Paa (prosody) of “Naladiyar” is framed in Venba Yappu. These are in five feet or minimum feet that speak about three of either morality, matter, pleasure, or any one of these themes. “Naladiyar” has especially spoken for made up of four hundred of four feet Venba similar to “Tirukkural”. It has been popularized greatly and emphasizes determinations of Tamils in Pathinenkeelkanaku books. Jain Sages have done the art of words of familial truth. When deeply observing the contents of Keelkanaku books like morality and justice, didactic advice is vital for Tamil society. Sangam Literature and “Thirukkural” did not speak hate of female birth. But moral literature speaks with hate and diminishes the role of female birth. The familial thoughts of ancient Tamils are seen in “Naladiyar” and have been framed as the third ‘Kamathuppal’ the thirty-eighth adhikaram “General Women” and thirty-ninth adhikaram "Chastity Women" which are spoken about joy and distress and happiness respectively. This research paper talks about chaste women from select works.

KeywordsSoothing Language, Chaste Women, Naladiyar, Pride, Patience, Hospitality.

Download PDF

12. ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் தொழிலாளர் நிலைப்பாடுகள்

பெ. ராஜேந்திரன், முனைவர் அ.ஹேமலதா


The Status of Labourers in Gnanakoothan’s Poems

P. Rajendran, Dr. R. Hemalatha

Abstract

It is mainly focused on labourers in society. Gnanakoothan shows how labourers are living in society and how they are facing problems with their jobs. In his writing, he brings out human life and its existence, suffering, isolation, domination of people, casteism, etc. He shows how middle-class people are struggling for living by facing an economic crisis and how they are dominated by high-class people, especially in the modern world. Gnanakoothan wrote in his poems on labourers and their role in society. Labourers have a very important role in the development of society. He says that the world functions and a lot of changes take place day by day based on labourers’ contribution to society. They are the nation-builders in the history of the modern world. The writers and poets feel to be proud of labourers’ hardship and contribution to society. He criticized society and how the people are treating the labourers and they have been made slaves by the high-class people. In the first chapter, he talks about the development of the nation and its progress and the contribution of labourers to the upliftment of society. In his second chapter, Gnanakoothan explains the definition of Marxism, the condition of labourers, slavery, poverty, denial of social justice, equality in society, unity in diversity, and fundamental rights. In conclusion, he narrated the suffering of labourers and the domination of people towards labourers. Hence, the article studies Gnanakoothan’s work based on the labourers and their hard survival in society.

KeywordsLabourers, Marxism, Exploitation, Gnanakoothan’s Poems.

Download PDF

13. ஏலாதியில் யாப்பிலக்கணக் கூறுகள்

செ.விஜயலட்சுமிமுனைவர் மோ.தமிழ்மாறன்


Elements of Yapilakana in Eladi

S.VijayalakshmiDr.M.Tamilmaran

Abstract

It is said that the speech of ancient people has a kind of phonetic structure. Music, poetry and Yapu have originated from it. “Tolkappiyam” is the first book to define the grammar of the Tamil language. It subtly describes the linguistic systems in the Tamil language and the rules to be followed. The antiquity of Tamil grammar can be seen when looking at Tolkappiyar's definition of language as grammar. Grammar examines the form, and structure of syllables, phonology, etc. “Tolkappiyam” defines Yapu as one of the thirty-four elements. A word is divided into separate elements such as Syllables and Yappu. Later on, Yapilakana came to be a discussion of the Paa forms and the Thodai systems that give light to the Paa forms etc. Yapu occupies a very important place in poetry. It helps to keep the form of the poem intact. The purpose of this article is to investigate how one of the elements of Yapilakana is elaborated in Eladi, which is one of the 18 books composed in the Sangam Maruviya period, which is hailed as the dark period of Tamil literature.

KeywordsEladi, Seyul, Yappu, Poetics, Thodai.

Download PDF

14. சங்க அக இலக்கியங்களில் உள்ளுறை உத்தி

முனைவர் அ. ஜனார்த்தலி பேகம்


Implicit Strategy in Sangam Internal (Agam) Literature

Dr. A. Janarthali Begum

Abstract

Implicit speech is the best way in Tamil literature. It is a manner that lovers are fond of expressing their inner desire. It can only be used in the five states of mind. The poet illustrates the mental feelings of the lovers with straight ideas and evinces the themes through natural metaphors without explicitly stating what he intended to say. It is recited with the reference to the emotional notes that arise in the hearts of lovers appearing in Sangam poems. Noticeably, it may seem as if the actions of the plant, the vine, the tree, the bird, or the animal are narrated to share the feelings and emotions of the Thalaivan (leader) and Thalaivi (beloved). It is said as an intrinsic saying something indirectly in the Sangam poems.  Implicit speech is set in places where the hero’s responsibilities are said in a peculiar manner. Tolkappiar has given a better explanation for this. This article is about exploring the implications of the use of implicit strategy in Sangam (Agam) literature.

KeywordsSangam Literature, Hero, Heroines, Implicit Speech, Technique.

Download PDF

15. வள்ளலார் பாடல்களில் மானுட நேயம்

முனைவர் இரா.ஜெய்சங்கர்


Humanity in Vallalar Songs

Dr.R. Jaisankar

Abstract

The development of scientific discoveries and inventions and environmental disorder has changed the biological system of human society. The humanity that exists among the people is slowly and slowly declining. In this context, humanity must be preserved among the people of the world. This article points out that Vallalar's humanity should be preached and deeply inculcated among the people. Vallalar as the noble saint had evinced egalitarian ideas in his bhakti songs. His verses bring life to the younger community who were under the deep stress of the refusal of life with much more evil qualities, the moral discipline of the people, and the charity of the people. Vallalar's reform action, hunger, spiritual integrity, reconciliation ideas, and emphasis on the nature of Vallalar can be found in his poems. The best thing about humanity is that every human being has to lead a natural life. Everyone should feel rational in their life. Vallalar's humanitarian thoughts are not a heresy, they are the didactic values that are the need of the present modern generation suffering in futility. Hence, this article reveals how Vallalar's songs are sovereign, simple, and human-centered that has the power to wipe away the tears of the poor.

KeywordsVallalar, Humanity, Discipline, Reform, Sovereignty, Society.

Download PDF